Захід з підготовки фахівців лабораторної медицини

Кафедри
17.01.2024

17 січня 2024 р. за ініціативою кафедри клінічної лабораторної діагностики ХНМУ в режимі онлайн було проведено міжвузівський інтегрований круглий стіл «Сучасні тенденції та актуальні питання підготовки фахівців лабораторної медицини».

Серед учасників заходу – науково-педагогічні працівники Харківського національного медичного університету, Національного фармацевтичного університету, Запорізького державного медичного університету, лікарі-лаборанти та здобувачі вищої освіти.

Під час засідання круглого столу відбувся обмін досвідом щодо вдосконалення та внесення змін в освітні програми «Лабораторна діагностика» першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти та необхідності перегляду Стандартів вищої освіти України зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

У роботі заходу взяли участь представники вітчизняних вишів, а саме: завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики професор ЗДМФУ Сергій Павлов, деканеса факультету медико-фармацевтичних технологій професорка Ольга Набока, завідувачка кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ, гарантка ОП «Лабораторна діагностика» другого (магістерського) рівня професорка Римма Єрьоменко, декан IV медичного факультету ХНМУ доцент Микола Литвиненко, завідувачка кафедри клінічної лабораторної діагностики ХНМУ, гарантка ОП «Лабораторна діагностика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, професорка Ольга Залюбовська, доцентка кафедри клінічної лабораторної діагностики ХНМУ, гарантка ОП «Лабораторна діагностика» другого (магістерського) рівня Юлія Авідзба.