Видатний гістолог Борис Альошин

Події
10.01.2024

Галерею видатних вчених ХНМУ на пам’ятних сторінках нашого вишу продовжує видатний вчений-гістолог, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР (1956), лауреат Державної премії УРСР в галузі науки (1973), завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології ХМІ (1937–1974) Борис Володимирович Альошин.

Ще студентом біологічного факультету Московського університету Борис Володимирович почав вивчати секреторний цикл щитоподібної залози і протягом усієї своєї подальшої наукової діяльності продовжував досліджувати гістофізіологію ендокринної системи. Йому вдалося розкрити деякі закономірності, що визначають діяльність щитоподібної залози, він висунув оригінальну теорію, яка пояснює патогенез зобної хвороби. За дослідження гістофізіології гіпоталамо-гіпофізарної системи Б.В. Альошин був удостоєний Державної премії УРСР (1973).

Однак ми пропонуємо зупинитися на іншому боці його діяльності – педагогічному таланті. Як писав свого часу проректор з науки ХМІ академік Валентин Грищенко, «Борис Володимирович щасливо поєднував у собі якості талановитого вченого і чудового педагога. Ним створений оригінальний комплексний курс гістології, який він читав у тісному зв’язку з фізіологією і питаннями клініки. Учений розробив для студентів «Пособия для практических занятий по курсу гистологии», «Курс лекций по цитологии», а рідкісний дар лектора дозволив йому стати одним з видатних педагогів і завоювати заслужену любов і авторитет студентської молоді».

Надамо слово вихованцям ХНМУ, які чули Б.В. Альошина і залишили свої спогади про нього.

«На другому курсі гістологію нам викладав професор Б.В. Альошин. Фактично це були лекції з гістофізіології, де структура і функції клітин, тканин представлялись у тісному взаємозв’язку, у єдності. Виникало відчуття, що ти перебуваєш не на лекції, а в науковій лабораторії і перед тобою відкриваються таємниці живої природи. Професор віртуозно володів малюнком. На дошці під час лекції, як за чаруванням, виникали напрочуд точно відтворені зображення тих чи інших тканин».

«Найбільше враження зі студентського життя на мене справив не випадок, а лекції професора Б.В. Альошина. Маючи вже поважний вік, цей викладач дуже шанобливо ставився до студентів. Справляло враження навіть те, як Альошин приходив на свою лекцію. Він читав з великою повагою до нас, з бажанням дати якомога більш повні знання… Студенти в розмовах між собою відзначали, що Альошин – справжній професор, розумна, інтелігентна людина, з широким кругозором, що вміє цікаво й доступно викладати свій предмет…».

«…Окремо хочеться згадати лекції з гістології, що читав нам професор Б.В. Альошин, на яких вчив нас логічному науковому мисленню. Він не називав нам окремі закономірності діяльності органів і тканин людини, а показував, яким чином вчені формували цю закономірність… Борис Володимирович запропонував нам додаткові лекції окремо від розкладу, ми охоче згодилися, аудиторія на цих лекціях завжди була  переповненою».

«Відданість Б.В. Альошина інтересам науки, титанічна працездатність, талант вченого і вчителя захоплювали серця молоді і всіх, кому пощастило працювати і зустрічатися з ним…»

Матеріал підготувала директорка музею історії ХНМУ Жаннета Перцева