Шановні вступники 2024 року!

Шановні вступники!

ХНМУ оголошує набір на навчання за ступенем «Магістр» за спеціальністю 224«Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація 224.02 «Протезування-ортезування», ОПП «Протезування-ортезування».

денна форми здобуття освіти (термін навчання – 2 роки).

Вступ на ОПП «Протезування-ортезування» передбачено з попередньою освітою бакалавр, магістр зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я», зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія», за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» або зі спеціальності 7.01020302 «Фізична реабілітація» за результатами ЄВІ та фахового іспиту.

Зареєструватися на ЄВІ можна в додаткову сесію з 17 по 21 червня в Приймальній комісії ХНМУ.