Медицина під час війни – навчання не спинити!

ННІ ЯО
10.01.2024

Теоретичне та практичне навчання в медичному виші тісно пов’язане між собою, адже опрацювання практичних навичок сприяє розвитку клінічного мислення та виявляє вміння студентів на практиці застосовувати набуті професійні навички.

Практична підготовка здобувачів освіти нашого вишу від початку воєнних дій проводиться в гібридному форматі з дотриманням всіх засобів безпеки.

Так, аудиторно на базі Симуляційного центру ХНМУ працюють студенти, які виявили бажання відвідувати заняття очно. Одночасно інші студенти присутні синхронно на заняттях завдяки технологіям дистанційного навчання. Під час практичних занять здобувачі освіти відпрацьовують навички проведення фізикального обстеження пацієнтів, а саме огляду, пальпації, перкусії, аускультації тощо.

Крім того, студенти під керівництвом досвідчених викладачів – керівників практичної підготовки проводять курацію пацієнтів у клініці НДІ гігієни праці та профзахворювань, що є особливо важливим аспектом в опануванні професійних компетенцій майбутнього лікаря.

Наразі ХНМУ активно впроваджує інноваційні підходи до методики проведення занять з практичної підготовки здобувачів освіти для опанування ними професійних навичок.