Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю освіти

Про нас

Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю освіти (НЛМ СУ ЯО) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту якості освіти (ННІ ЯО) Харківського національного медичного університету (ХНМУ).

У своїй діяльності НЛМ СУ ЯО керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положеннями про державний вищий заклад освіти та іншими законодавчими та нормативними актами, наказами МОН і МОЗ України стосовно вищої та вищої медичної освіти, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради.

Діяльність НЛМ СУ ЯО здійснюється відповідно до планів роботи ННІ ЯО ХНМУ.

Мета діяльності НЛМ СУ ЯО

НЛМ СУ ЯО створено з метою централізації та впровадження нових технологій і методик моніторингу якості освіти в ХНМУ.

Основні завдання НЛМ СУ ЯО

  • Розробка та організація впровадження науково-методичних засад моніторингу якості вищої медичної освіти спільно з навчально-методичним відділом і методичним кабінетом.Підготовка та проведення внутрішніх та зовнішніх процедур забезпечення якості освіти.
  • Організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти студентів ХНМУ та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх складових навчального процесу.
  • Розробка та запровадження заходів з організації багаторівневої, постійно діючої системи підготовки до складання ліцензійно-інтегрованого іспиту, проведення аналізу існуючої системи підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів рівня «Крок 1; 2».
  • Організація і забезпечення проведення ректорського контролю життєвості знань. Аналіз результатів ректорських замірів життєвості знань з метою складання аналітичних і статистичних висновків щодо підвищення рівнів організації та контролю якості тестування.
  • Здійснення перевірки щорічних звітів про науково-педагогічну діяльність кафедр та структурних підрозділів університету.
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, корпус УЛК,
4-й поверх, к. 404
Завідувач
Тагашова Анна Олександрівна
провідний фахівець
Співробітники

Волошко Катерина Володимирівна, методист
Данілова Ольга Федорівна, методист ІІ категорії
Кузнецова Юлія Володимирівна, адміністратор системи ІІ категорії
Нікуліна Наталія Олексіївна, методист І категорії
Рогова Алла Валентинівна, методист І категорії
Шевцов Євген Володимирович, адміністратор ІІ категорії
Баусов Євген Олександрович, провідний фахівець (сумісник)
Гомон Андрій Леонідович, інженер-програміст (сумісник)
Перцев Павло Дмитрович, фахівець з інформаційних технологій (сумісник)