Про нас

Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю освіти (НЛМ СУ ЯО) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту якості освіти (ННІ ЯО) Харківського національного медичного університету (ХНМУ).
У своїй діяльності НЛМ СУ ЯО керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положеннями про державний вищий заклад освіти та іншими законодавчими та нормативними актами, наказами МОН і МОЗ України стосовно вищої та вищої медичної освіти, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради.
Діяльність НЛМ СУ ЯО здійснюється відповідно до планів роботи ННІ ЯО ХНМУ.

Мета діяльності НЛМ СУ ЯО

НЛМ СУ ЯО створено з метою централізації та впровадження нових технологій і методик моніторингу якості освіти в ХНМУ.

Основні завдання НЛМ СУ ЯО

Розробка та організація впровадження науково-методичних засад моніторингу якості вищої медичної освіти спільно з навчально-методичним відділом і методичним кабінетом.
Підготовка та проведення внутрішніх та зовнішніх процедур забезпечення якості освіти.
Організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти студентів ХНМУ та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх складових навчального процесу.
Розробка та запровадження заходів з організації багаторівневої, постійно діючої системи підготовки до складання ліцензійно-інтегрованого іспиту, проведення аналізу існуючої системи підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів рівня «Крок 1; 2».
Організація і забезпечення проведення ректорського контролю життєвості знань. Аналіз результатів ректорських замірів життєвості знань з метою складання аналітичних і статистичних висновків щодо підвищення рівнів організації та контролю якості тестування.
Здійснення перевірки щорічних звітів про науково-педагогічну діяльність кафедр та структурних підрозділів університету.

Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, корпус УЛК,
4-й поверх, к. 404
Завідувач
Філяніна Неля Миколаївна
д. філос. н., доцент
nm.filyanina@knmu.edu.ua
Співробітники

Баусов Євген Олександрович, провідний фахівець (сумісник)
Волошко Катерина Володимирівна, методист (сумісник)
Гомон Андрій Леонідович, інженер-програміст (сумісник)
Данілова Ольга Федорівна, методист ІІ категорії
Кузнецова Юлія Володимирівна, адміністратор системи ІІ категорії
Нікуліна Наталія Олексіївна, методист І категорії
Перцев Павло Дмитрович, фахівець з інформаційних технологій
Рогова Алла Валентинівна, методист І категорії
Сирцова Лідія Миколаївна, провідний інженер-електронік
Тагашова Анна Олександрівна, провідний фахівець
Халімов Олексій Олексійович, інженер ІІ категорії
Шевцов Євген Володимирович, адміністратор ІІ категорії

 • Акредитація та ліцензування

  Група з акредитації та ліцензування:

  Основними завданнями групи є здійснення контролю за своєчасністю внесення та оновлення даних про види і результати професійної діяльності науково-педагогічних працівників до Єдиної державної бази з питань освіти.
  Сприяння у підготовці документів на ліцензування та акредитацію нових напрямів і спеціальностей деканатами факультетів, завідувачами кафедр та гарантами освітніх програм.
  Участь у впровадженні заходів щодо підвищення якості освітніх програм та нормативів, показників, що регламентують якість освіти.

 • Інформаційне забезпечення

  Група інформаційного забезпечення навчального процесу:

  Основними завданнями групи є технічний захист інформації, експлуатаційної документації; захист від несанкціонованого доступу до інформації та регламентуючих документів університету; контроль відповідності даних щодо здобувачів вищої освіти, внесених до ЄДЕБО.

 • Академічна доброчесність

  З метою сприяння та дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин НЛМ СУЯО здійснюється перевірка на наявність текстових запозичень: кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра або магістра; навчально-методичних матеріалів, які готуються викладачами кафедр (підручників, посібників, рекомендацій, вказівок та інших документів) та електронних дистанційних курсів.

 • АСУ

  Група АСУ:

  Основними завданнями групи є супровід управлінського процесу на базі використання операційних систем, баз даних, пакетів прикладних програм для надійного функціонування підрозділів університету; впровадження нових технологій щодо обробки інформації; об’єктивне відображення навчального процесу та можливість управління ним.

 • Інноваційно-освітня діяльність

  Сприяння впровадженню інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, поширення кращих педагогічних практик, супровід інноваційних освітніх процесів, впроваджненя інноваційних технологій і методик моніторингу якості освітнього процесу.

 • Підвищення кваліфікації

  Моніторинг стану підвищення педагогічної кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, організаційно-консультативна підтримка при плануванні та організації підвищення кваліфікації.