Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам Харківського національного медичного університету, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного профілю

  1. Цей Порядок розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу МОЗ України від 28.05.2012р. №390 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів».
  2. Одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня календарного року (далі – Допомога) надається випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у ХНМУ, здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного профілю та уклали у поточному році на строк не менше як три роки договір про роботу (договір наведено у Додатку 1 до цього Порядку):

2.1. У закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу на посадах:

  • молодших спеціалістів з медичною освітою;
  • лікарів, яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію спеціаліста певного фаху.

2.2. В інших закладах охорони здоров’я на посадах:

  • лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-терапевтів дільничних, яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію спеціаліста відповідного фаху.
  1. Кількість випускників Харківського національного медичного університету, яким надаватиметься Допомога, визначається Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) на підставі списків таких випускників, поданих ХНМУ щороку до 25 жовтня.
  2. На підставі списків випускників, яким надається Допомога, МОЗ України затверджує кількість випускників та визначає обсяг Допомоги, що надається в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на зазначені цілі.
  3. Нарахування Допомоги здійснюється ХНМУ на підставі наказу, що видається після затвердження наказом МОЗ України кількості випускників, яким надається Допомога, та на підставі поданої випускником щороку до 10 жовтня заяви про надання Допомоги (зразок наведено у Додатку 2 до Порядку), заяви про перерахування належної Допомоги на картковий рахунок (зразок наведено у Додатку 3 до Порядку), копій трудової книжки та договору про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-терапевтів дільничних.
  4. Виплата Допомоги здійснюється до кінця поточного року.
  5. До 15 лютого року, наступного за звітним, та/або за запитом МОЗ України ХНМУ звітує перед МОЗ України щодо проведеної виплати.