Напрямки діяльності

  • Надання науково-консультативної допомоги працівникам, які відносяться до групи ризику та особам диспансерних груп, що мають вірогідність виникнення загальних та професійних захворювань.
  • Експертиза професійної придатності до праці у шкідливих і небезпечних умовах.
  • Психофізіологічна експертиза функціонального стану осіб, які працюють у шкідливих, небезпечних та особливо небезпечних умовах.
  • Прогнозування та попередження ризиків виникнення професійних захворювань і травматизму на виробництві серед працюючих на основі розробки та використання інноваційних тестових програм психофізіологічних досліджень.
  • Проведення попередніх і періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах.
Контактні дані
Завідувач
Григорян Олена Валеріківна
к.м.н., ст. науковий співробітник, лікар-профпатолог, лікар-психофізіолог