Про нас

Структура

  • Терапевтичне відділення (40 ліжко-місць).
  • Неврологічне відділення (40 ліжко-місць).
  • Консультативно-поліклінічне відділення.
  • Клініко-діагностична лабораторія.

Кабінети: функціональної діагностики, рентгенологічний, дерматологічний, стоматологічний, гінекологічний, ФТЛ, ЛФК, отоларинголога та офтальмолога.

Контактні дані
Адреса:
вул. Тринклера, 6, м. Харків
Директор
Мельник Олег Григорович
к.м.н., має вищу категорію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», «Професійна патологія» та «Рентгенологія»
Напрямки діяльності
  • Надання кваліфікованої стаціонарної допомоги пацієнтам, які страждають на професійні захворювання, зокрема особам з початковими клінічно мало вираженими формами профзахворювань та тим, що мають значний ризик розвитку захворювань професійної етіології.
  • Експертиза і встановлення наявності (відсутності) професійного захворювання (зв’язку захворювання з професією) згідно з Положенням про порядок встановлення професійних захворювань.
  • Рішення складних експертних і конфліктних випадків, що виникають при проведенні обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів.
  • Облік і аналіз професійної захворюваності.
  • Розробка і здійснення профілактичних заходів, що забезпечують раннє виявлення, диспансерне спостереження, лікування і реабілітацію пацієнтів із професійними захворюваннями.
  • Розробка та впровадження у клінічну практику критеріальних ознак донозологічної діагностики вірогідності виникнення професійних хвороб.