Представники Центру і студенти постійно проводять роботу з попередження насильства, дискримінації та сексуальних домагань.

На першому курсі під час вивчення гуманітарного блоку дисциплін здобувачі освіти знайомляться з документами щодо цих проблем, отримують інформацію про скриньки довіри та інші інформаційні контакти. Студенти проводять пілотажні соціологічні дослідження, готують наукові роботи з тематики щодо запобігання та протидії сексуальним домаганням, торгівлі людьми, насиллю, дискримінації.

Розроблено й викладається спецкурс «Нерівність та дискримінація у суспільстві (4-й курс, кафедра філософії).

Центр гендерної освіти разом із представниками студентського самоврядування бере участь у численних заходах, що проходять у місті, відвідують тренінги щодо боротьби з насильством. Деякі студенти вже самі є тренерами з протидії насильству, дискримінації та сексуальним домаганням. Молоді викладачі університету, що є волонтерами Центру гендерної освіти, керують гуртками щодо попереджання насильства, дискримінації та сексуальних домагань.

Діяльність Центру зосереджена на привернення громадської уваги та уваги засобів масової інформації до гендерних питань за допомогою проведення інформаційних кампаній, розробки та розповсюдження соціальної реклами за підтримки соціальних служб.

Співробітники Центру гендерної освіти (проф. К.І. Карпенко, доц. О.А. Марущенко, проф. Н.М. Філяніна, ст. викл. В.В. Дейнека, ас. О.О. Федоренко та ін.) проводяться тренінги з протидії всім формам сексуального протиправного поводження як окремо, так і під час гуманітарного циклу предметів. Розглядається не тільки позиція сторони, що потерпає від домагань, але й навчання активному спостереженню, безпечному втручанню та допомозі. Студенти та викладачі проводять дослідження з питань гендерного становлення особистості як елементу її соціалізації, узагальнюють набутий теоретичний та емпіричний досвід з гендерних питань, з організації студентського волонтерського руху з метою надання соціально-педагогічної та психологічної допомоги особам, які постраждали від дискримінації.

Волонтери проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з гендерних питань серед студентської молоді та викладацького складу Університету. Також вони займаються підготовкою інформаційних матеріалів з актуальних гендерних проблем сьогодення, соціальної реклами, проведення відповідних конкурсів серед студентської молоді. Важливим напрямком роботи є підтримка громадських та державних просвітницьких гендерних ініціатив.