Про нас

Центр гендерної освіти Харківського національного медичного університету (ЦГО ХНМУ) було створено у 2012 році. Метою Центру є надання науково-практичної допомоги викладачам та студентам Університету щодо впровадження ідеї гендерної рівності у навчально-виховний процес шляхом посилення гендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних та природничих дисциплін, проведення виховних заходів, організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків тощо.

Очолює роботу ЦГО ХНМУ доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Катерина Карпенко. З 2001 року вона є членом Міжнародної асоціації жінок-філософів (IAPh), пройшла стажування з гендерної проблематики у визнаних університетах світу, а саме: Madison University (Wisconsin, USA), Cambridge University, (Jesus College, Great Britain), Центральному Європейському університеті (CEU, Budapest, Hungary) та інших. У 2006 році захистила докторську дисертацію за темою «Гендерний вимір екологічної комунікації».

Представники Центру брали участь у конференціях та тренінгах різного рівня, виданні монографій, опануванні кандидатських та докторських дисертацій з гендерної та феміністської проблематики. Завдяки їх діяльності зібрано бібліотеку та відеотеку з означеної проблематики.

ЦГО ХНМУ входить до складу Всеукраїнської мережі гендерних осередків, бере участь у всіх заходах, ініційованих Мережею, включаючи тренінги з гендерного аудиту та соціальні акції з гендерної рівності. Студенти, аспіранти та молоді викладачі університету: М. Костіна, Н. Кателевська, Н. Гужва, Н. Завгородня, А. Шейко, Д. Фельдман, В. Сирчина, А. Ашуров, П. Мальцев, Акіл Мугапу Веєра, А.Лаврова, Т. Фадеева, А. Феськова, Д. Стукалкіна та інші ставали переможцями Всеукраїнських та регіональних конкурсів з гендерної проблематики.

Останнім часом основні зусилля зосереджені на впровадженні у навчальний процес гендерної медицини як вибіркового курсу. Важливим досягненням Центру є проведення семи Міжнародних науково-практичних конференцій «Гендер. Екологія. Здоров´я» (2007. 2008, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021).

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, Головний корпус,
3-й поверх, праве крило, кабінет «Центр гендерної освіти ХНМУ»,
м. Харків
Тел.:
+38 057 707 73 38
Email:
gez.2007@ukr.net
Директор
Карпенко Катерина Іванівна
д. філософ. н., професор
ki.karpenko@knmu.edu.ua
Заступники
Дейнека Володимир Васильович
vv.deyneka@knmu.edu.ua
Федоренко Ольга Олександрівна
oo.fedorenko@knmu.edu.ua
Москвін Ярослав Вікторович
Гендерна проблематика в освітній та науковій роботі

Головними завданнями Центру є:

  • створення інформаційних ресурсів з гендерної проблематики для учасників освітнього процесу;
  • поширення гендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних технологій;
  • вивчення, вдосконалення та розповсюдження відповідних гендерних технологій та методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти.
Участь у конкурсах

ЦГО ХНМУ входить до складу Всеукраїнської мережі гендерних осередків, бере участь у всіх заходах, ініційованих Мережею, зокрема тренінгах з гендерного аудиту та соціальних акціях з гендерної рівності. Студенти, аспіранти та молоді викладачі університету М. Костіна, Н. Кателевська, Н. Гужва, Н. Завгородня, А. Шейко, Д. Фельдман, В. Сирчина, А. Ашуров, П. Мальцев, Акіл Мугапу Веєра, А. Лаврова, Т. Фадеева, А. Феськова, Д. Стукалкіна та інші ставали переможцями Всеукраїнських та регіональних конкурсів з гендерної проблематики.

Громадська робота

Представники Центру і студенти постійно проводять роботу з попередження насильства, дискримінації та сексуальних домагань.
На першому курсі під час вивчення гуманітарного блоку дисциплін здобувачі освіти знайомляться з документами щодо цих проблем, отримують інформацію про скриньки довіри та інші інформаційні контакти. Студенти проводять пілотажні соціологічні дослідження, готують наукові роботи з тематики щодо запобігання та протидії сексуальним домаганням, торгівлі людьми, насиллю, дискримінації.

Наші партнери

Асоціація Гендерних Центрів та організацій України.
Музей гендерної культури.
Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».
Черкаський державний технологічний університет, кафедра філософії.
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, філософський факультет.
НТУ «ХПІ», кафедра філософії.
ВГО «Асоціація превентивної та анти-ейджинг медицини».
Міжнародна асоціація жінок-філософів (IAPh).
Програма «Історія жінок-філософів і вчених» (Падерборн університет, Німеччина).

Міжнародні зв’язки

ВГО «Асоціація превентивної та анти-ейджинг медицини».
Міжнародна асоціація жінок-філософів (IAPh).
Програма «Історія жінок-філософів і вчених» (Падерборн університет, Німеччина).