Наукова робота кафедри внутрішніх та професійних хвороб

Напрямки наукових досліджень. Науково-дослідна робота кафедри присвячена питанням промислової кардіології, вивченню впливу на організм робітників машинобудування промислового аерозолю і вібрації. Вивчаються особливості перебігу серцево-судинної патології в різних професійних групах, взаємозв’язок профзахворювань з артеріальною гіпертензією, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця.

Основні наукові здобутки кафедри. Протягом років на кафедрі проводилася науково-дослідна робота з програми «Боротьба із артеріальною гіпертензією в організованій популяції (промисловості) м. Харкова».

Наукові здобутки висвітлені в багатьох статтях у фахових журналах України і світу, у тому числі опубліковано 21 статтю за 2016–2021 рр. у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS/Web of Science.

Результати наукової роботи кафедри представлялися на національних конгресах кардіологів України, конгресі пульмонологів, інших фахових форумах України. Наукові здобутки доповідалися за кордоном на таких міжнародних конгресах: European Respiratory Society (Париж, Франція), Європейський конгрес Heart Failure 2019: 6 World Congress on Acute Heart Failure (Афіни, Греція); European Atherosclerosis Society Congress (Маастрихт, Нідерланди), 29 European meeting on hypertension and cardiovascular protection (Мілан, Італія); Корейського товариства кардіологів (Сеул, Республіка Корея), а також на науково-практичних конференціях різних країн, зокрема, в Таджикистані, Азербайджані, Узбекистані та ін.

Проведена наукова робота надає можливість активно виявляти осіб, які страждають на артеріальну гіпертензію, проводити їх лікування і оцінювати можливість зниження захворюваності і смертності перш за все від серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Розроблено систему лікування артеріальної гіпертензії у робітників промислових підприємств, визначено вплив професійних чинників у виникненні артеріальної гіпертензії.

Сформульовано концепцію вібраційної хвороби як мембранної патології, що полягає, зокрема, у порушенні трансмембранного обміну кальцію, дезінтеграції білків цитоскелету еритроцитів зі зміною властивостей мембранного спектрин-актинового комплексу, тощо. Це стало підґрунтям для розробки патогенетичної терапії із застосуванням блокаторів повільних кальцієвих каналів у лікуванні даної категорії хворих.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри було захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації в період 2016–2021 рр.