Історія кафедри мовної підготовки іноземних громадян

Кафедру мовної підготовки іноземних громадян було засновано у 1964 році для навчання іноземних студентів з країн Азії, Африки та Латинської Америки. Першим керівником кафедри була старший викладач В.Ф. Замуреєнко. Протягом років існування кафедру очолювали  старший викладач Т.В. Никонова, доцент М.М. Сусорева, доцент С.М. Лахно. З 2008 року завідувачка кафедри кандидат філологічних наук, професор Краснікова Світлана Олександрівна . З 2017 року обов’язки зав. кафедри виконує Аль-Газо Наталя Віталіївна.

  1. Перша завідувачка кафедри – Замуреєнко Валентина Федорівна (1919 – 2004).
  2. Методичний семінар кафедри, 1976 р. На фото (зліва направо): викладач Запорожец І.В., ст. викладач Замуреєнко В.Ф., завідувачка кафедри Ніконова Т.В. (1929 – 2018), лаборант Нижник Г.
  3. Заступник декана по роботі з іноземними студентами, завідувачка кафедри Ніконова Тамара Василівна.
  4. Ст. викладач Сазонова Маргарита Митрофанівна (1930 – 2009).
  5. Відповідальний секретар міської Ради у справах іноземних студентів Скорик Діна Сергіївна (на фото сидить.)
  6. Викладачі кафедри у колі своїх вихованців, 1982 р. Сидять (зліва направо): Возненко О.П., Ніконова Т.В., Запорожець І.В., Смульська В.М. (1938 – 1987), Сусорева М.М. Стоять: зліва – Овчиннікова О.С. (1946 – 2020), справа – Дмитрієнко Н.Ф.
  7. Студент з Нігерії Генрі Бассі (праворуч) – многократній переможець конкурсу читців.
  8. Колектив кафедри, 1993 р. На фото сидять (зліва направо): Помазун О.В., Овчиннікова О.С., Запорожець І.В., Лахно С.Н., Лебединська Н.П., Мінакова Л.І., Аль-Газо Н.В. Стоять (зліва направо): Ситковская М.І., Руль О.В., Степанова Л., Зудина Л.Ю., Макаренко Т.М., Гулак Е.А., Захаревич В.М., Дмитрієнко Н.Ф., Редька І .А.
  9. Краснікова Світлана Олександрівна, завідувачка кафедри з 2008 року, кандидат філологічних наук, професор.
  10. Ст. викладач Аль-Газо Наталія Віталіївна, в.о. зав. кафедри з 2017 року.