І медичний факультет сьогодні

Сьогодні І медичний факультет ХНМУ є одним з провідних серед факультетів медичних ВНЗ України за підготовкою лікарів. На факультеті навчається близько 1000 здобувачів освіти. Щорічний набір на навчання складає біля 200 студентів.
Факультет забезпечений аудиторіями для проведення лекцій, семінарів, практичних занять, які обладнані сучасним мультимедійним устаткуванням.
Навчання майбутніх лікарів ведеться на профільних кафедрах, клінічними базами яких є провідні науково-дослідні лікувальні установи та багатопрофільні лікарні м. Харкова: ХНДІ загальної та невідкладної медичної допомоги НАМН України, ХНДІ терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України, ХНДІ медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, Обласного клінічного центру урології та нефрології ім. В.І. Шаповала.
На факультеті створено всі умови для плідного насиченого і різноманітного навчання. Кожен студент має змогу розкрити свої таланти та розвинути лідерські якості, розширити власне коло спілкування та творчі здібності.
Студентське самоврядування займає важливу роль на нашому факультеті в якості зв’язуючої ланки у взаємозв’язку між адміністрацією університету та студентами. Також головними завданнями студентського самоврядування є: поліпшення якості студентського життя, дозвілля та навчання, єдність інтересів студентів.
Працює первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і клінічних ординаторів  Харківського національного медичного університету – єдина громадська організація ХНМУ метою якої є представництво, захист навчальних та соціальних прав й інтересів своїх членів.
Також займається організацією культурних і благодійних заходів, концертів та днів донора.
Тож, студентське життя першого медичного дає можливість реалізувати суспільно значущі проекти та об’єднати студентство в єдину громаду, розкрити свій потенціал та лідерські якості.