Освітній процес на кафедрі загальної практики – cімейної медицини

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Медицина» та «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Загальна практика (Сімейна медицина)», «Гематологія та ендокринологія», «Паліативна та хоспісна медицина».

Також на кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Медсестринство» бакалаврського та магістерського рівня (дисципліни «Сімейна медицина» та «Медсестринство в сімейній медицині») та «Соціальна робота» бакалаврського рівня (дисципліни «Хоспісна допомога» та «Соціалізація особистості»).

З 2007 р. для студентів-іноземців на кафедрі впроваджено викладання означених предметів англійською мовою. Викладається низка навчальних курсів за вибором, а саме: «Основи геронтології та геріатрії» (елективний курс), «Організаційні основи сімейної медицини» (елективний курс).

Для сімейних лікарів практичної ланки охорони здоров’я проводиться цикл тематичного вдосконалення.

Для інтенсифікації та оптимізації процесу навчання використовуються сучасні методики викладання: розв’язання клінічних задач і вирішення тестових завдань; застосування ділових ігор; використання фантомів та навчальних комп’ютерних програм.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на наступних клінічних базах:

– Навчально-науковий медичний комплекс «УК» ХНМУ;

– КЗОЗ «Харківський обласний клінічний перинатальний центр;

– КЗОЗ «ЦПМСД с. Липці, Харківського району»;

– КЗОЗ «ЦПМСД с. Пісочин, Харківського району».

Протягом останніх років за авторством та співавторством викладачів кафедри вийшов друком національний підручник для ВНЗ ІІІ–ІV р. а. «Сімейна медицина»: у книгах (українською та англійською мовами).

Опубліковано навчальні посібники: «Поліклінічна справа з основами сімейної медицини», «Первинна медична допомога» у двох томах, «Симптоми та синдроми в практиці сімейного лікаря» у двох частинах, «Патология системы крови в общей врачебной практике», «Медицина за Девідсоном: принципи і практика», «Захворювання скелетно-м’язової системи як міждисциплінарна проблема», «Syndromes and diseases of the blood system».

Монографії: «Артеріальна гіпертензія та коморбідність», «Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування», «Артеріальна гіпертензія та кислотозалежні захворювання травного тракту: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та пептична виразка», а також навчальна література для лікарів практичної ланки:

«Довідник дільничого терапевта: діагностика, обстеження, лікувальна тактика», «Довідник по терапії з основами реабілітації», «Наиболее распространенные симптомы и синдромы в практике семейного врача», «Спадкові захворювання і остеопороз», «Алгоритми в практиці гастроентеролога», «100 избранных лекций по эндокринологии».