Освітній процес на кафедрі екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами 221 «Стоматологія» – магістри , 222 «Медицина» – магістри, 228 «Педіатрія» – магістри та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Екстрена та невідкладна медична допомога», «Екстремальна медицина»; «Медицина» – магістри, 228 «Педіатрія» – магістри та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Медицина» – магістри, 228 «Педіатрія» – магістри та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Військово-польова хірургія».

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються інтерактивні технології за допомогою платформи MOODLE, ZOOM, Google Meet з використанням мультимедійних презентацій, очних та дистанційних занять, застосуванням кейс-методів. Методичні матеріали розміщені на сторінці кафедри на платформі MOODLE.
Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах (перелічити клінічні бази із зазначенням відділень та інше).

На кафедрі викладається курс за вибором «Екстремальна медицина», створено 3 підручники з ортопедії і травматології українською та англійською мовами. На кожне практичне заняття створені методичні вказівки.

Проводиться підготовка наукових кадрів за освітньо-науковою програмою 222 «Медицина» доктора філософії «Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургії за спеціалізацією ортопедія і травматологія» та післядипломна підготовка фахівців на циклах тематичного удосконалення.