Вибіркові компоненти
ОП “Соціальна робота” Бакалавр, 2022 заоч.
1-й курс