Шановні вступники!

Конкурсний бал вступників при вступі на навчання до ХНМУ на базі 11 класів складається з балів сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів та середнього балу документа про повну загальну середню освіту, помножені на відповідні коефіцієнти.

Конкурсний бал розраховується як сума балів сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів та середнього балу документа про повну загальну середню освіту, помножені на відповідні коефіцієнти:

Конкурсний бал = ЗНО 1 × 0,2 + ЗНО 2 × 0,2 + ЗНО 3 × 0,5 + А × 0,1, де

ЗНО 1 – оцінка з ЗНО з української мови (української мови та літератури);

ЗНО 2 – оцінка з ЗНО з математики;

ЗНО 3 – оцінка з ЗНО з фізики, біології або хімії (за вибором вступника);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту.

В ХНМУ мотиваційний лист в 2021 році не враховується!

Міністерством освіти та науки України передбачено балансування конкурсного балу в залежності від регіону розташування закладу вищої освіти, в який вступник подає заяву, спеціальності, на яку має намір вступити абітурієнт, а також від категорій вступників на етапі формування рейтингового списку за допомогою наступних коефіцієнтів:

Регіонального, який для ЗВО Харкова складає 1,02;

Галузевий, який для всіх спеціальностей, за якими в нашому університету оголошується набір дорівнює 1,00;

Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих  у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.