Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Соціальна робота в сфері охорони здоров'я»

Одна з найстаріших та провідних шкіл України – Харківський національний медичний університет оголошує набір студентів на навчання за ступенем «Бакалавр» зі спеціальності «Соціальна робота в сфері охорони здоров’я» на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) денної та заочної (термін навчання – 3 роки 10 міс) форм здобуття освіти та за ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст»).

Фахівці зі спеціальності «Соціальна робота в сфері охорони здоров’я» – це передусім фахівці в галузі соціального управління. Їх призначення – сприяти розв’язанню проблем суспільства, допомагати людям, які перебувають у складних життєвих обставинах: малозабезпеченим, інвалідам, безробітним, сиротам. Крім того, вони досліджують соціальне становище, визначають проблеми громади, сім’ї або окремої людини, створюють проєкт вирішення проблеми і реалізують заходи, необхідні для її роз’яснення.

Випускники ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» спеціальності «Соціальна робота в сфері охорони здоров’я» зможуть обіймати посади в установах системи соціальної служби та соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, армії, правоохоронних органів, громадських організацій, в різних структурах бізнесу та підприємництва.

Перспективи працевлаштування випускників: управління і відділи соціального захисту населення; державна служба зайнятості (мережа центрів зайнятості); державна служба соціального страхування «Пенсійний фонд України»; центри обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділення соціальної допомоги; заклади охорони здоров’я; центри медико-соціальної реабілітації, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів; система соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; спеціалізовані школи-інтернати (для дітей з різними вадами захворювань і дітей, які мають труднощі у навчанні); реабілітаційні школи для неповнолітніх правопорушників; установи психолого-медико-педагогічних консультацій; центри професійної орієнтації молоді; заклади та установи громадсько-політичних організацій і партій; центри вивчення громадської думки та ін.

Професійна підготовка передбачає вивчення низки дисциплін, зокрема, психології, соціології, трудового і сімейного права, законодавства у сфері соціального захисту населення, та спрямована на оволодіння уміннями діагностувати та прогнозувати різноманітні соціальні ситуації, проєктувати заходи їх оптимізації. Ви навчитесь надавати соціальний захист, допомогу і підтримку, а також соціальні послуги окремим особам і соціальним групам (літні люди, інваліди, малозабезпечені родини, особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, молодіжні групи ризику, мігранти, особи, які зазнали насильства і т.д.); вирішувати конфліктні ситуації на різних рівнях (міжособистісних, міжгрупових, трудових); проводити профілактику соціально небезпечних явищ у суспільстві (тероризм, наркоманія, алкоголізм, проституція тощо); проводити консультації з правових, соціальних, психологічних і педагогічних проблем; розробляти регіональні, муніципальні та корпоративні соціальні програми; брати участь у пілотних проєктах зі створення інноваційних майданчиків у сфері психосоціальної та соціальної роботи, розробляти соціальні проєкти для залучення додаткових фінансових коштів; створювати соціальні проєкти для роботи у важких життєвих ситуаціях для забезпечення фізичного, психологічного і соціального здоров’я людей; проводити ділові переговори в галузі організації роботи із соціального обслуговування населення; надавати першу психологічну допомогу різним категоріям населення; у разі необхідності надавати першу долікарську медичну допомогу; організовувати і проводити соціологічні, психологічні дослідження.

Соціальна робота у сфері охорони здоров’я – не лише професія, це покликання!

За додатковою інформацією звертатися до Приймальної комісії ХНМУ.

Вечірня форма навчання дозволить Вам підвищити професійну кваліфікацію чи отримати нову цікаву та перспективну спеціальність зі збереженням Вашого робочого місця.

Якщо Ви розумні, допитливі, милосердні, товариські, постійно займаєтесь самовдосконаленням і не боїтесь труднощів, прагнете допомагати іншим людям, то спеціальність «Соціальна робота в сфері охорони здоров’я» саме для Вас!

Адреса Приймальної комісії:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна (вхід з вул. Літературна)
тел.: (057) 707-73-28, 705-07-20,
моб. тел. (098) 211-34-83
e-mail: priem@knmu.edu.ua
web: knmu.edu.ua