Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» ОПП «Протезування-ортезування» (магістр)

Одна з найстаріших та провідних шкіл України – Харківський національний медичний університет оголошує набір вступників на навчання за ступенем «Магістр» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація 224.02 «Протезування-ортезування», ОПП «Протезування-ортезування» денної форми здобуття освіти (термін навчання – 2 роки).

Вступ на ОПП «Протезування-ортезування» передбачено з попередньою освітою «бакалавр», «магістр» зі спеціальностей галузі  знань  22  «Охорона  здоров’я»,  зі  спеціальності  163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія», за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» або зі спеціальності 7.01020302 «Фізична реабілітація» за результатами ЄВІ та фахового іспиту.

Фахівці з «Протезування-ортезування» – це передусім фахівці в галузі «Охорони здоров’я», і саме тому підготовка, отримана на базі медичного університету, дозволяє їм наблизитися до клінічної медицини. Фахівці з ортезування та протезування можуть здійснювати заходи з прискорення видужання пацієнта із застосуванням ортезів та протезів, допомогаючи соціалізуватись та психічно реабілітуватись таким пацієнтам. Втрата кінцівки чи кінцівок – це не вирок!

Навчання відбувається на базі Університетської клініки, в структурі якої функціонує сучасна лабораторія протезування та ортезування, реабілітаційне відділення, та на базі КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» зі спеціалізованим відділеннями екстреної допомоги, травматологічними відділеннями та відділеннями медичної реабілітації,  які оснащені обладнанням для надання допомоги пацієнтам з пошкодженими кінцівками протягом всього періоду лікування – від остеосинтезу переломів з використанням ортезної продукції чи формуванням культі з подальшим виготовленням протезів як косметичного, так і функціонального призначення.  Фахівці з неврології, фізичної реабілітації, психології та психіатрії мають змогу змінити відношення таких пацієнтів до власних можливостей та сформувати впевненість у своїх силах, допомогти повернутися до повноцінного життя. Під час навчання здобувачі вищої освіти під керівництвом досвідчених фахівців клінік будуть розробляти ортези та протези для кінцівок пацієнтам за допомогою сучасних комп’ютерних технологій з урахуванням біомеханіки рухів верхніх та нижніх кінцівок, акту ходи. Харківський національний медичний університет – єдиний медичний університет України, що має Центр тривимірних технологій, який обладнаний сучасними сканерами та 3D принтерами, що дозволяє нашим здобувачам освіти опановувати ці технології та використовувати їх можливості в медицині.

Де працює фахівець з протезування-ортезування?

Фахівці з протезування-ортезування можуть виконувати свої професійні обов’язки в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх, санаторно-курортних закладах. Згідно з діючим законодавством вони можуть обіймати такі посади: фахівець з протезування-ортезування, фахівець по роботі з дітьми-інвалідами, фахівець по роботі з дорослими-інвалідами, фахівець з корекції ходи.

Фахівці з протезування-ортезування працюють як незалежні практикуючі спеціалісти, а також у команді з іншими фахівцями сфери охорони здоров’я. Протезист-ортезист може самостійно робити заміри необхідних ортезів чи протезів, визначати матеріали для їх виготовлення, створювати модель майбутнього виробу та виготовляти його з використанням 3D технологій, а також рекомендувати консультації суміжних фахівців для корегування медичної складової реабілітації. Після первинного прийому лікаря він є провідним спеціалістом з відновлення, корекції та підтримки рухових функцій, тому що володіє системними знаннями у сфері рухової діяльності людини.

Професійна підготовка передбачає: вивчення анатомії, фізіології, біомеханіки, основ ортопедії та травматології, матеріаловедення, комп’ютерних технологій з моделювання та виготовлення ортезно-протезної продукції з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтів, їх потреб щодо відновлення якості життя та реабілітації, а також вивчення основ менеджменту та соціальної реабілітації, сучасних інновацій, міжнародного досвіду з ортезування та протезування. До викладання програми залучені провідні міжнародні експерти з протезування та ортезування.

Ви навчитесь: вирішувати практичні та методичні проблеми корекції рухових дисфункцій людини при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату внаслідок хвороб, травм і вогнепальних поранень та мінно-вибухових пошкоджень з використанням ортезно-протезної продукції спочатку у лікувальних установах, а потім у реабілітаційних центрах та за місцем проживання пацієнтів.

Адреса Приймальної комісії:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна (вхід з вул. Літературна)
тел.: (057) 707-73-28, 705-07-20,
моб. тел. (098) 211-34-83
e-mail: priem@knmu.edu.ua
web: knmu.edu.ua