Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Педіатрія»

Одна з найстаріших та провідних шкіл України – Харківський національний медичний університет оголошує набір вступників на навчання за ступенем «Магістр» зі спеціальності «Педіатрія» на перший рік навчання на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) зі строком навчання 5 років 10 міс (денна форма здобуття освіти).

Фахівці з «Педіатрії» – це передусім фахівці в галузі «Охорони здоров’я». Об’єктом їх професійної діяльності є діти у віці від 0 до 18 років – їх вікові анатомічні, фізіологічні та психологічні особливості, сукупність засобів і технологій, що спрямовані на створення умов для збереження здоров’я, забезпечення профілактики, діагностики і лікування захворювань дітей та підлітків, формування підґрунтя для здоров’я дорослого працездатного населення.

Навчання за спеціальністю «Педіатрія» має свої суттєві переваги перед іншими спеціальностями, зокрема: можливість працювати лікарем не лише з дітьми, але й з дорослими пацієнтами; наближення навчання до практичної діяльності лікаря, залучення до навчального процесу практичного досвіду лікарів-педіатрів; в освітньому підході забезпечується допомога у виявленні індивідуальних здібностей лікаря, формування його власних поглядів на лікувальний процес; побудова програми курсів за міждисциплінарним принципом, який забезпечує отримання лікарем завершеного комплексу професійних навичок. Після отримання диплома лікаря за спеціальністю «Педіатрія» передбачається проходження інтернатури з можливістю отримання наступної спеціалізації:

Педіатрія.
Дитяча хірургія.
Неонатологія.
Дитяча анестезіологія.
Загальна практика – сімейна медицина.

Педіатрія має так звані вузькі спеціальності: педіатр (у тому числі дільничий), фтизіатр, гастроентеролог, гематолог, дерматовенеролог, ендокринолог, імунолог, інфекціоніст, кардіоревматолог, невролог, нефролог, алерголог, психіатр (у тому числі підлітковий), пульмонолог. Дитяча хірургія має такі напрямки, як дитячий хірург, дитячий уролог, гінеколог дитячого та підліткового віку, дитячий нейрохірург, онколог, ортопед-травматолог, отоларинголог, офтальмолог, патологоанатом. Важливу роль відіграє така спеціальність, як «Дитяча анестезіологія», без якої неможливе жодне хірургічне втручання.

Однією з нових та перспективних спеціальностей є «Неонатологія», яка являє собою догляд за дитиною у перші 28 діб її життя.

Основною метою навчання за спеціальністю «Педіатрія» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які досконало знають свою справу, мають високу фундаментальну і професійну підготовку. Навчання майбутніх лікарів-педіатрів ведеться на профільних кафедрах під керівництвом досвідчених викладачів – докторів і кандидатів медичних наук. Заняття проводяться на клінічних кафедрах, що розташовані на базі провідних клінік м. Харкова: Обласна клінічна лікарня, Обласна дитяча клінічна лікарня, обласна дитяча інфекційна лікарня, Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, Міська багатопрофільна лікарня № 17. Викладання ведеться відповідно до сучасних вимог вищої школи.

З кожним роком розширюються можливості для здійснення стажування наших студентів-педіатрів у закордонних навчальних та лікувальних установах. Договори про співпрацю у цій сфері з нашим університетом дають можливість стажуватися у таких країнах, як Німеччина, Польща, Іран, Казахстан, Литва, Грузія. Такий досвід є надзвичайно корисним для отримання сучасної медичної освіти.

Під час навчання за спеціальністю «Педіатрія» студенти мають можливість брати участь у науковій роботі, самостійно виконувати наукові дослідження. Після закінчення навчання є можливість продовжити професійну освіту за програмою PhD в  аспірантурі.

Усі випускники факультету після закінчення університету працевлаштовуються за фахом, що служить підтвердженням не тільки високого рейтингу ХНМУ, але й високої кваліфікації професорсько-викладацького колективу і серйозної, цілеспрямованої роботи студентів.

Адреса Приймальної комісії:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна (вхід з вул. Літературна)
тел.: (057) 707-73-28, 705-07-20,
моб. тел. (098) 211-34-83
e-mail: priem@knmu.edu.ua
web: knmu.edu.ua