Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» ОПП «Лабораторна діагностика»

Одна з найстаріших та провідних шкіл України – Харківський національний медичний університет, член Міжнародної асоціації університетів світу, оголошує набір на спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Лабораторна діагностика» та запрошує молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів продовжити професійну освіту.

Лабораторна діагностика є одним із пріоритетних напрямів медичної діяльності, яка швидко розвивається як в Україні, так і за кордоном. У сучасних умовах розвитку медицини без результатів лабораторних досліджень неможлива не тільки постановка клінічного діагнозу, але й контроль за ефективністю та безпекою терапії. Постійне розширення наукової та технологічної бази лабораторної медицини сприяє принципово новим підходам у діагностиці та моніторингу багатьох захворювань, тому потреба у висококваліфікованих фахівцях з лабораторної діагностики з кожним роком зростає.

Якщо ви мрієте вирішувати складні діагностичні задачі, володіти сучасними методами лабораторної медицини, консультувати лікарів-клініцистів, то ОПП «Лабораторна діагностика» – те що вам потрібно.

Клінічна лабораторна діагностика (лабораторна медицина) є однією з найважливіших складових системи охорони здоров’я, яка забезпечує надання діагностичної допомоги пацієнтам при оцінці стану здоров’я, діагностиці захворювань, моніторингу за результатами лікування, подальшому прогнозі перебігу хвороби та якості життя, що має загальнодержавне значення щодо збереження та покращення здоров’я населення, а також зменшення захворюваності та смертності.

Основним завданням лабораторної діагностики є отримання об’єктивних даних про стан здоров’я окремо взятого пацієнта, виділеної групи або населення регіону в цілому.

З’явилися та активно розвиваються нові діагностичні направлення та лабораторні технології, такі як молекулярна діагностика, що заснована на полімеразній ланцюговій реакції, імунофенотипування на основі проточної цитометрії, започаткована автоматизація бактеріологічних досліджень, активно розвивається в регіонах лабораторна діагностика TORСH-інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекцій, що базується на імуноферментному та хемілюмінесцентному аналізі.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники даної спеціальності мають право працювати в лабораторіях різного профілю: клініко-діагностичної, клінічної біохімії, клінічної мікробіології та бактеріології, клінічної паразитології, клінічної лабораторної імунології, лабораторної генетики, клінічної лабораторної цитології, а також у бюро судово-медичних експертиз та науково-дослідницьких інститутах.