Вступ 2020
 • Шановний майбутній вступник! Інформація щодо вступу на навчання до ХНМУ

  На навчання до Харківського національного медичного університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які виявили бажання здобути вищу освіту.

  Харківський національний медичний університет IV рівня акредитації здійснює прийом вступників для підготовки фахівців:

  На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями:

  за освітнім ступенем – «Магістр» (денна форма здобуття освіти)

  • «Медицина»;     «Педіатрія»;    «Стоматологія»

  за ступенем – «Бакалавр»

  • «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти);
  • «Фізична терапія,ерготерапія» (денна форма здобуття освіти)
  • «Технології медичної діагностики та лікування» – (денна форма здобуття освіти).

  Конкурсний відбір вступників, які вступають до ХНМУ на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) здійснюється за оцінками сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів з урахуванням середнього балу документу про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи у навчанні.

  На основі  ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями:

  за освітнім ступенем – «Бакалавр»

  • «Медсестринство» (денна та заочна форми здобуття освіти)
  • «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти):

  на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Медицина»;

  на 3 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування».

  Конкурсний  відбір вступників, які вступають до ХНМУ на основі  ОКР «Молодший спеціаліст», здійснюється за результатами фахових вступних  іспитів з конкурсних предметів та ЗНО з української мови.

  На основі ступеня  «Бакалавр»:

  за освітнім ступенем – «Магістр»

  • «Медсестринство» (заочна форма здобуття освіти);
  • «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти);
  • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);

  Конкурсний відбір вступників, які вступають до ХНМУ на основі ОС «Бакалавр»  здійснюється за результатами фахового вступного випробування та  єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

  На основі ступеня  «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»:

  за освітнім ступенем – «Магістр»

  • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);
  • «Громадське здоров’я» (заочна форма здобуття освіти);
  • «Публічне управління та адміністрування» (заочна форма здобуття освіти);
  • «Освітні, педагогічні науки» (заочна форма здобуття освіти).

  Конкурсний відбір вступників, які вступають до ХНМУ на основі ОС «Магістр» та  ОКР «Спеціаліст», здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та  іспиту з іноземної мови.

  Перелік предметів, оцінки з яких враховуються у конкурсному відборі при вступі до ХНМУ

  • за ступенем – «Магістр» за спеціальностями: «Медицина»,  «Педіатрія», «Стоматологія»:

  Відкриті (бюджетні) пропозиції (участь у конкурсі на місця навчання за кошти  державного бюджету; за умови не проходження на бюджет вступник має право продовжувати участь у конкурсі на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)

  1. Українська мова та літ-ра; 2. Біологія або Хімія (за вибором вступника); 3. Математика або Фізика (за вибором вступника).

  Небюджетна пропозиція (тільки контракт)

  1. Українська мова та літ-ра; 2. Біологія; 3. Хімія або Математика (за вибором вступника).

  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Соціальна робота»: 1. Українська  мова та літ-ра; 2. Історія України, 3. Іноземна мова або Математика (за вибором вступника);
  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Фізична терапія,ерготерапія»

  Відкрита (бюджетна) пропозиція

  1. Українська мова та літ-ра; 2. Біологія або Хімія (за вибором вступника); 3. Фізика або Математика (за вибором вступника).

  Небюджетна пропозиція (тільки контракт)

  1. Українська  мова та літ-ра; 2. Біологія, 3. Математика або Історія України (за вибором вступника);

  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»:

  – на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

  Відкрита (бюджетна) пропозиція

  1. Українська мова та літ-ра; 2. Біологія або Хімія (за вибором вступника); 3. Математика або Фізика (за вибором вступника).

  Небюджетна пропозиція (тільки контракт)

  1. Українська  мова та літ-ра; 2. Біологія; 3. Математика або Історія України (за вибором вступника);

  – на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями галузь знань «Медицина»: 1. Біохімія; 2. ЗНО з української мови та літератури.

  – на 3 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст»  за  спеціальністю «Технології медичної  діагностики та лікування»

  1. Основи  клінічної лабораторної діагностики ; 2. ЗНО з української мови та літератури.

  за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Медсестринство»: 1. Основи сестринської справ;  2. ЗНО з української мови та літератури.

  • за ступенем – «Магістр»:

  – спеціальність «Медсестринство»:

  1. Клінічне медсестринство;  2. Іноземна мова у формі єдиного вступного іспиту.

  – спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»:

  1. Клінічна лабораторна діагностика; 2. Іноземна мова у формі єдиного вступного іспиту

  – спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»:

  Пропозиція для  освітнього ступеня «Бакалавр»

  1. Основи фізичної реабілітації; 2. Іноземна мова у формі єдиного вступного іспиту.

  Пропозиція для другої вищої освіти

  1. Основи фізичної реабілітації; 2. Іноземна мова; 3.Основи медичних знань (додатковий іспит).

  – спеціальність «Громадське здоров’я»:

  1. Основи громадського здоров’я; 2. Іноземна мова; 3. Українська мова за професійним спрямуванням (додатковий іспит);

  – спеціальність «Публічне управління та адміністрування»:

  1. Основи економіки та управління; 2. Іноземна мова; 3. Українська мова за професійним спрямуванням (додатковий іспит);

  – спеціальність «Освітні, педагогічні науки»:

  1. Основи педагогіки; 2. Іноземна мова; 3. Українська мова за професійним спрямуванням (додатковий іспит);

  Попередній план прийому на бюджет за спеціальностями:

  медицина – 400 місць; педіатрія – 40 місць;  стоматологія – 4 місця; медсестринство – 5 місць, технології медичної діагности та лікування- 5 місць, фізична терапія, ерготерапія – 5 місць

  Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:

  для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі 11 класів незалежно від форми фінансування освіти вступників, які подають сертифікати ЗНО з балами: перший предмет – українська мова та література – 130 і вище, другий та третій предмети – біологія, хімія, фізика, математика –  150 та вище;

  за ступенем «Бакалавр» на спеціальності: «Технології медичної    діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі 11 класів вступників, які подають сертифікати ЗНО з відповідних предметів з балами 100 та вище. На відкриту бюджетну пропозицію конкурсний бал 125 та вище.

  за ступенем «Бакалавр» на спеціальність: «Соціальна робота» на основі 11 класів вступників, які подають сертифікати ЗНО з відповідних предметів з балами 100 та вище.

  Прийом заяв та документів від громадян України на навчання на місця бюджетного i позабюджетного фінансування проводиться з 13 липня по 22 липня 2020 року.

  Всі вступники при вступі на навчання на базі 11 класів, подають заяви на участь у конкурсному відборі до ХНМУ в електронній формі  за адресою:  http://ez.osvitavsim.org.ua, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі. Вони подають заяви  в паперовій формі особисто звернувшись до приймальної комісії.

  Під час подання заяв вступники зазначають один з таких варіантів:

  • претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);
  • претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

  Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти державного бюджету вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу  пріоритетність  цієї  спеціальності  та ЗВО.  Пріоритетність, визначена  вступником  в заяві  про участь  у  конкурсі, не  може бути змінена протягом вступної кампанії.

   

  Формула розрахунку конкурсного балу

  для вступників на базі 11 класів за результатами ЗНО

  КБ = ЗНО У*0,2+ ЗНО 2*0,5+ЗНО 3*0,2+СА*0,1,

  де КБ – конкурсний бал,

  ЗНО У –  Бал ЗНО з української мови та літ-ри,

  ЗНО 2 –  Бал ЗНО з 2 конкурсного предмету,

  ЗНО 3 –  Бал ЗНО з 3 конкурсного предмету,

  СА – середній бал атестату.

  Конкурсний бал балансується наступними коефіцієнтами: регіональним, галузевим, сільським та першочерговим.

  До заяви в паперовій формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ додаються:

  – копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і  додаток до нього;

  – копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р. з  конкурсних предметів, відповідно до обраної спеціальності;

  – копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

  – копія військового квитка або приписного свідоцтва;

  – копія ідентифікаційного номера;

  – медична довiдка за формою 086-о;

  – медична довідка  про щеплення (063);

  – 6 кольорових фотокарток розмiром 3х4 см;

  – 2 конверта  та папка для паперів;

  – інші документи, що підтверджують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі.

  Усі особи, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять обстеження медичною комісією при Приймальній комісії університету з обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о.

  Оригінали всіх документів пред’являються особисто при поданні заяви.

  За більш детальною інформацією звертайтеся до Приймальної комісії ХНМУ.

Вступ 2019
 • Шановні вступники!

  Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018 року № 1/9-770, державна реєстрація Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році станом на 17 грудня 2018 року триває, тому затвердження Правил прийому до закладів вищої освіти в 2019 році у раніше визначений термін не може бути завершене.

  Інформація щодо нових кінцевих термінів виконання цих етапів вступної кампанії буде надана додатково після завершення державної реєстрації Умов прийому.

  Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти надати майбутнім вступникам необхідну інформацію для підготовки до вступу, включаючи вибір предметів для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

  У зв’язку з цим, Харківський національний медичний університет повідомляє:

  Перелік предметів, оцінки з яких враховуються у конкурсному відборі при вступі до ХНМУ

  • за ступенем – «Магістр» за спеціальностями: «Медицина»,  «Педіатрія», «Стоматологія»:

  Відкриті (бюджетні) пропозиції (участь у конкурсі на місця навчання за державним замовленням; за умови не проходження на бюджет вступник має право продовжувати участь у конкурсі на контракт)

  1. Українська мова та література;

  2. Біологія або Хімія (за вибором вступника);

  3. Математика або Фізика (за вибором вступника).

  Небюджетні пропозиції (можливість вступу лише на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)

  1. Українська мова та література;

  2. Біологія;

  3. Хімія або Математика (за вибором вступника).

  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Соціальна робота»:

  1. Українська мова та література; 2. Історія України, 3. Іноземна мова або Математика (за вибором вступника).

  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Фізична терапія,ерготерапія»:

  1. Українська мова та література; 2. Біологія, 3. Математика або Історія України (за вибором вступника);

  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»:

  1. Українська мова та література; 2. Біологія; 3. Математика або Історія України (за вибором вступника).

  Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:

  для здобуття ступеня магістр за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі 11 класів незалежно від форми фінансування освіти вступників, які подають сертифікати ЗНО з балами: перший предмет – українська мова та література – 130 і вище, другий та третій предмети – біологія, хімія, фізика, математика – 150 та вище;

  за ступенем «бакалавр» на спеціальності: «Технології медичної діагностики та лікування», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі 11 класів вступників, які подають сертифікати ЗНО з відповідних предметів з балами 100 та вище.

  Прийом заяв та документів від громадян України на навчання на місця бюджетного i позабюджетного фінансування проводиться з 10 липня по 22 липня 2019 року.

  Всі вступники при вступі на навчання на базі 11 класів, подають заяви на участь у конкурсному відборі до ХНМУ лише в електронній формі за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі. Вони подають заяви  в паперовій формі особисто звернувшись до приймальної комісії.

  Після затвердження Правил прийому на навчання до Харківського національного медичного університету в 2019 році, їх буде розміщено на web сайті ХНМУ у розділі Приймальна комісія.

  За більш детальною інформацією звертайтеся до Приймальної комісії ХНМУ.

Вступ 2018
 • Прохідні бали 2017 року в ХНМУ

  Шановні вступники!

  Перед поданням заяв радимо Вам оцінити свої шанси на конкретну спеціальність − для цього можна скористатися прохідними балами 2017-го року:

  при вступі на навчання до Харківського національного медичного університету на ступінь «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти прохідні бали на місця державного замовлення у 2017 році складали на спеціальності:

  «Стоматологія» – 200,0;

  «Медицина» – 172,205,

  «Педіатрія» – 164,226.

 • Перелік документів для вступу

  До заяви в паперовій формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ додаються:

  – копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  – копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  2017 р., 2018 р., 2019 р. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з конкурсних предметів, відповідно до обраної спеціальності;

  – копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

  – копія військового квитка або приписного свідоцтва;

  – копія ідентифікаційного номера;

  МЕДИЧНА ДОВIДКА ЗА ФОРМОЮ 086-о, ФОРМА 063-о;

  – 6 (8 при вступі на 3 факультети) кольорових фотокарток розмiром 3 х 4 см;

  – 3 конверти з марками та зворотньою адресою;

  – папка для паперів на зав’язках;

  – інші документи, що підтверджують спеціальні права на здобуття вищої освіти.

  Оригінали всіх документів пред’являються  особисто при поданнi заяви.

  Копії  документів приймаються ВИКЛЮЧНО за умови наявності оригіналів

 • Стартує основна сесія ЗНО-2018

  Шановні вступники!

  Харківський національний медичний університет інформує Вас,  що з 22 травня розпочинається основна сесія ЗНО – 2018 року.

  Нагадуємо, що для вступу до ХНМУ необхідні ЗНО:

  Шифр галузі

  Галузь

  знань

  Код

  cпеціальності

  Назва спеціальності Конкурсні предмети
  Перший предмет Другий предмет

  Третій

  предмет

  22 Охорона

  здоров’я

  221 Стоматологія укр.мова та література біологія хімія або  математика
  222 Медицина укр.мова та література біологія хімія або математика
  228 Педіатрія укр.мова та література біологія хімія або математика
  22 Охорона

  здоров’я

  224 Технології медичної діагностики та лікування на (небюджетна конкурсна пропозиція) укр.мова та література біологія математика

  або історія України

  227 Фізична терапія, ерготерапія (небюджетна конкурсна пропозиція) укр.мова та література біологія математика

  або історія України

  23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

  (небюджетна конкурсна пропозиція)

  укр.мова та література історія України іноземна мова або математика

  Дати складання ЗНО з предметів необхідних для вступу до ХНМУ:

  22 травня – математика

  24 травня – українська мова та література

  1 червня іноземна мова

  4 червня – біологія

  6 червня – історія України

  13 червня – хімія

  15 червня – буде оголошено результати ЗНО з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології.

  21 червня – інформація про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування.

  Шановні вступники,  бажаємо Вам успішного складання ЗНО-2018 року і будемо раді бачити Вас в стінах нашого університету.

 • Поширені запитання-відповіді щодо ЗНО
 • До уваги студентів першого курсу!

  Щодо оплати за проживання в гуртожитках університету

  Відповідно до чинного законодавства України та на підставі рішення Вченої ради університету, зазначеним нижче категоріям студентів надаються пільги з оплати за проживання у гуртожитках університету:

  1) 50 – відсоткова знижка на оплату за ліжко – місце:

  – студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії;

  – студентам-дітям військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули або пропали безвісті під час виконання службових обов’язків.

  2) звільняються  на 100 відсотків від сплати за проживання:

  – студентів, які мають статус дитини-сироти, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, та осіб з їх числа;

  – студентів, які мають статус дитини учасника бойових дій (батьки, яких мають відповідний статус), до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років

  Щодо виплати стипендії

  Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Університету, в межах ліміту стипендіатів (40 відсотків фактичної кількості студентів денної форми навчання на певному факультеті, курсі та спеціальності) п. 15 Постанови КМУ 882.

  Соціальна стипендія виплачується студентам, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів Університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) п. 20 Постанови КМУ 882.

  1) студентам – дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

  2) студентам з чиста постраждалих від Чорнобильської катастрофи:

  – віднесені до категорії 1, 2 та 3;

  – неповнолітні діти громадян, віднесені до категорії 1 та 2;

  – неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

  – громадяни, віднесені до категорії 3;

  – діти (особи, віком до 18 років), які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

  3) студенти – шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки та особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття повної загальної середньої освіти;

  – студенти батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність І або ІІ групи;

  4) студенти – особи, визнані учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

  5) студенти – діти, один із батьків яких загинув (зник безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

  6) студенти – діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Університету, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

  7) студенти – діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

  8) студенти, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

  9) діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи;

  10) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

  Стосовно переліку документів, на підставі яких надаються пільги щодо оплати за проживання в гуртожитках університету та призначення соціальної стипендії, необхідно звернутись та надати копії цих документів до деканатів.