• Склад Вченої ради університету
  Лісовий Володимир Миколайович голова Вченої ради, завідувач кафедри урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза
  М’ясоєдов Валерій Васильович заступник голови Вченої ради, проректор з наукової роботи
  Перцев Дмитро Павлович секретар Вченої ради, заступник директора ННІ ЯО ХНМУ
 • Члени ради, що входять до складу Вченої ради за посадами
  Капустник Валерій Андрійович ректор;
  Марковський Володимир Дмитрович проректор з науково-педагогічної роботи;
  Лещина Ірина Володимирівна проректор з науково-педагогічної роботи;
  Резуненко Юрій Костянтинович проректор з науково-педагогічної роботи;
  Летік Іван Васильович проректор з науково-педагогічної роботи;
  Залевський Борис Антонович проректор з адміністративно-господарської роботи;
  В’юн Валерій Васильович директор ННІ післядипломної освіти;
  Завгородній Ігор Володимирович директор ННІ якості освіти;
  Маракушин Дмитро Ігорович директор ННІ з підготовки іноземних громадян;
  Шапкін Антон Сергійович декан 2 медичного факультету;
  Панченко Микола Володимирович декан 3 медичного факультету;
  Литвиненко Микола Ігоревич декан 4 медичного факультету;
  Савєльєва Наталя Миколаївна декан стоматологічного факультету;
  Краснікова Світлана Олександрівна декан 5 факультету з підготовки іноземних студентів;
  Сінайко Вадим Михайлович декан 6 факультету з підготовки іноземних студентів;
  Васильєва Оксана Василівна декан 7 факультету з підготовки іноземних студентів;
  Міловідова Світлана Миколаївна головний бухгалтер;
  Толстікова Олена Миколаївна заступник ректора з економічних питань
  Киричок Ірина Василівна директор Наукової бібліотеки;
  Ющенко Леонід Павлович голова профспілки співробітників університету;
  Шапаренко Олександр Володимирович голова профкому студентів, аспірант 4-го року навчання;
  Тополюк Катерина Сергіївна голова Студентської ради ГО «Студентське самоврядування ХНМУ», студентка 6 курсу, 1 медичного факультету
 • Члени ради, що входять до складу Вченої ради як виборні представники з числа наукових, науково-педагогічних працівників
  Ащеулова Тетяна Вадимівна завідувачка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики;
  Бездітко Павло Андрійович завідувач кафедри офтальмології;
  Березка Микола Іванович завідувач кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології;
  Біловол Алла Миколаївна завідувачка кафедри дерматології, венерології і медичної косметології;
  Бойко Валерій Володимирович завідувач кафедри хірургії № 1;
  Вовк Олег Юрійович завідувач кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії;
  Волкова Юлія Вікторівна завідувачка кафедри медицини катастроф та військової медицини;
  Голка Григорій Григорович завідувач кафедри травматології та ортопедії;
  Гончарь Маргарита Олександрівна завідувачка кафедри педіатрії № 1 та неонатології;
  Гречаніна Олена Яківна завідувачка кафедри акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики;
  Григоров Сергій Миколайович завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії;
  Дащук Андрій Михайлович завідувач кафедри дерматології, венерології і СНІДу;
  Дерев’янченко Наталя Володимирівна завідувачка кафедри латинської мови та медичної термінології;
  Дуденко Володимир Григорович професор кафедри анатомії людини;
  Єрмоленко Тамара Іванівна завідувачка кафедри фармакології та медичної рецептури;
  Журавльова Лариса Володимирівна завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології;
  Залюбовська Ольга Іллівна завідувачка кафедри клінічної лабораторної діагностики;
  Істомін Андрій Георгійович професор кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії;
  Карпенко Катерина Іванівна завідувачка кафедри філософії та суспільних наук;
  Князькова Ірина Іванівна завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини;
  Кожина Ганна Михайлівна завідувачка кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи;
  Коробчанський Володимир Олексійович завідувач кафедри гігієни та екології № 1;
  Корнейко Ірина Василівна завідувачка кафедри іноземних мов;
  Кравчун Павло Григорович завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої
  Криворучко Ігор Андрійович завідувач кафедри хірургії № 2;
  Лазуренко Вікторія Валентинівна завідувачка кафедри акушерства та гінекології № 2;
  Лебединець Тетяна Михайлівна директор Медичного фахового коледжу ХНМУ;
  Литвиненко Олена Юріївна завідувач аспірантури, докторантури і клінічної ординатури;
  Лупальцов Володимир Іванович завідувач кафедри хірургії №3;
  Лупир Андрій Вікторович завідувач кафедри оториноларингології;
  Макєєва Наталія Іванівна завідувачка кафедри педіатрії № 2;
  Мішина Марина Митрофанівна завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова;
  Назарян Розана Степанівна завідувачка кафедри стоматології дитячого віку та імплантології;
  Наконечна Оксана Анатоліївна завідувачка кафедри біологічної хімії;
  Огнєв Віктор Андрійович завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я;
  Ольховський Василь Олексійович професор кафедри судової медицини, медичного правознавства імені професора М.С. Бокаріуса;
  Пасієшвілі Людмила Михайлівна завідувачка кафедри загальної практики-сімейної медицини та внутрішніх хвороб;
  П’ятикоп Володимир Олександрович завідувач кафедри нейрохірургії;
  Сипливий Василь Олексійович професор кафедри хірургії № 4;
  Сирова Ганна Олегівна завідувачка кафедри медичної та біоорганічної хімії;
  Соколова Ірина Іванівна професор кафедри стоматології;
  Старіков Володимир Іванович професор кафедри онкології;
  Степаненко Олександр Юрiйович завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології;
  Товажнянська Олена Леонідівна завідувачка кафедри неврології;
  Фоміна Людмила Володимирівна завідувачка кафедри української мови, основ психології та педагогіки;
  Фролова Тетяна Володимирівна завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії № 1;
  Чумаченко Тетяна Олександрiвна завідувачка кафедри епідеміології;
  Шевченко Ольга Станіславна професор кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії;
  Щербина Микола Олександрович завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1;
  Юрко Катерина Володимирівна завідувачка кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії;
  Янішен Ігор Володимирович завідувач кафедри ортопедичної стоматології;
 • Члени ради, що входять до складу Вченої ради як виборні представники від здобувачів освіти
  Бугаєв Владислав Юрійович лікар-інтерн 2 рік навчання, в.о. заступник голови профкому студентів;
  Братчук Кирил Вадимович лікар-інтерн 1 року навчання
  Іващенко Роман Олегович асистент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я;
  Калюжка Владислав Юрійович аспірант 3-го року навчання, заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХНМУ;
  Кошкіна Маргарита Володимирівна аспірант 4-го року навчання, заступник голови профкому студентів;
  Маркевич Микита Андрійович аспірант 4-го року навчання, заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХНМУ;
  Плєхова Олеся Олександрівна аспірант 3-го року навчання, голова ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХНМУ;
  Мороз Ганна Андріївна заступниця Голови Студентської ради ГО «Студентське самоврядування ХНМУ», лікар-інтерн 2-го року навчання
 • Члени ради, що входять до складу Вченої ради як виборні представники від інших працівників
  Бірюкова Марина Михайлівна директор Університетського стоматологічного центру ХНМУ;
  Мальцев Андрій Володимирович директор Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ;
  Мельник Олег Григорович головний лікар клініки НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ;
  Омельчук Олена Григорівна начальник юридичного відділу