Вчена рада Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян
Склад Вченої ради Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян на 2021/2022 н.р.:

Маракушин Дмитро Ігорович – голова Вченої ради, директор інституту, професор;

Кармазіна Ірина Станіславівна – секретар Вченої ради, доцент кафедри фізіології.

Склад Вченої ради:

Бондарева Алла Володимирівна – заступник директора інституту, доцент кафедри біологічної хімії;

Морозов Олександр Володимирович – заступник директора інституту, доцент кафедри  загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна;

Краснікова Світлана Олександрівна – декан V факультету з підготовки іноземних студентів, професор;

Сінайко Вадим Михайлович – декан VІ факультету з підготовки іноземних студентів, професор;

Васильєва Оксана Василівна – декан VІІ факультету з підготовки іноземних студентів, доцент;

Крайненко Олена Володимирівна – заступник декана VІ факультету з підготовки іноземних студентів, старший викладач кафедри іноземних мов;

Мозгова Юлія Анатоліївна – Заступник декана VІІ факультету з підготовки іноземних студентів, доцент мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова;

Сирова Ганна Олегівна – Завідувач кафедри медичної та біоорганічної хімії, професор;

Корнейко Ірина Василівна – завідувач кафедри іноземних мов, професор;

Журавльова Лариса Володимирівна – завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології, професор;

Ащеулова Тетяна Вадимівна – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки, професор;

Кожина Ганна Михайлівна – завідувач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи, професор;

Робак Ігор Юрійович – завідувач кафедри суспільних наук, професор;

Макєєва Наталія Іванівна – завідувач кафедри педіатрії № 2, професор;

Мішина Марія Митрофанівна – завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова, професор;

Дуденко Володимир Григорович –   завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії, професор;

Макаров Віталій Володимирович – завідувач кафедри хірургії №4, професор;

Голка Григорій Григорович – завідувач кафедри травматології та ортопедії, професор;

Волкова Юлія Вікторівна – завідувач кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії, професор;

Дунаєв Олександр Віталійович – завідувач кафедри судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, професор;

Сидоренко Миколай Олександрович – В.о. завідувача кафедри гігієни та екології №2, доцент;

Чернобай Лариса Володимирівна – в.о. завідувача кафедри фізіології, доцент;

Аль-Газо Наталія Віталіївна – в.о. завідувача кафедри мовної підготовки іноземних громадян, старший викладач;

Карпенко Катерина Іванівна – завідувач кафедри філософії, професор;

Сипливий Василь Олексійович – завідувач кафедри загальної хірургії № 2, професор;

Клименко Вікторія Анатоліївна – завідувач кафедри пропедевтики педіатрії №2, професор;

Зайцева Ольга Василівна – в.о. завідувача кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики, професор;

Дерев’янченко Наталія Володимирівна –  завідувач кафедри латинської мови та медичної термінології, доцент;

Бездітко Павло Андрійович – завідувач кафедри офтальмології, професор;

Шутєєв Вячеслав Вадимович – завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я, доцент;

Асєєва Наталія Володимирівна – провідний фахівець з набору іноземних громадян та паспортно-візової служби;

Чернікова Наталя Анатоліївна – старший інспектор підготовчого відділення для іноземних громадян;

Азіз Сарай Яссер Рефат – студентка 5-го курсу 32 групи VІІ-го факультету з підготовки іноземних студентів;

Гальперін Денис – студент 5-го курсу 36 групи V-го факультету з підготовки іноземних студентів;

Кує Адесегун Джейкобс – студент 4-го курсу 1 групи VІ-го факультету з підготовки іноземних студентів.