Вчена рада ІІ медичного факультету
Склад Вченої ради ІІ медичного факультету на 2021/2022 навчальний рік
1 Шапкін А.С. голова Вченої ради, доцент кафедри патологічної анатомії, декан ІІ медичного факультету
2 Рисована Л.М. секретар Вченої ради, доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики, заступник декана ІІ медичного факультету
3 Гордієнко Н.О. доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики, заступник декана ІІ медичного факультету
4 Поручіков В.В. старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, заступник декана ІІ медичного факультету
5 Андоньєва Н.М. професор кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза
6 Бабаджан В.Д. професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої
7 Борзова О.Ю. доцент кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої
8 Дащук А.М. професор, завідувач кафедри дерматології, венерології і СНІДу
9 Калабухова І.І. лаборант кафедри неврології
10 Каук О.І. доцент кафедри неврології
11 Князькова І.І. професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини
12 Кравчун П.Г. професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої
13 Криворучко І.А. професор, завідувач кафедри хірургії №2
14 Кузьміна О.О. доцент кафедри акушерства та гінекології №1
15 Лісовий В.М. член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза
16 Риндіна Н.Г. професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої
17 Тесленко С.М. професор кафедри хірургії №2
18 Товажнянська О.Л. професор, в.о. завідувача кафедри неврології
19 Хареба Г.Г. доцент кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза
20 Шевченко О.С. професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології
21 Шинкаренко Л.А. лаборант кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини
22 Щербина М.О. професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1
23 Левіт С.В. студентка 2 курсу, староста курсу
24 Валентьєва А.В. студентка 5 курсу, староста курсу
25 Атумава В.Р. студент 4 курсу, голова студентського самоврядування ІІ медичного факультету