Вчена рада ІІІ медичного факультету
Склад Вченої ради ІІІ медичного факультету на 2021/2022 н.р.:

Панченко Микола Володимирович – голова Вченої ради, декан ІІІ медичного факультету, професор кафедри офтальмології, д. мед. наук

Федуленкова Юлія Янівна – секретар Вченої ради, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини, к. мед. наук

Члени Вченої ради:

Рихлік Світлана Василівна – заступник декана, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології, к. мед. н.;

Сулхдост Інна Олександрівна – заступник декана, доцент кафедри патологічної фізіології, к. мед. н.;

Троценко Олексій Володимирович – заступник декана з виховної роботи, старший викладач кафедри суспільних наук;

Лазуренко Вікторія Валентинівна – завідувач кафедри акушерства та гінекології №2, д. мед. н., професор;

Гончарь Маргарита Олександрівна – завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології, д. мед. н., професор;

Кузнєцов Сергій Володимирович – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, д. мед. н., професор;

Оспанова Тетяна – Сунгашевна завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства, д. мед. н., професор;

Старенький Віктор Петрович – завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини, д. мед. н., професор;

Старіков Володимир Іванович – завідувач кафедри онкології, д. мед. н., професор;

Фролова Тетяна Володимирівна – завідувач кафедри  пропедевтики педіатрії № 1, д. мед. н., професор;

Бездітко Тетяна Василівна – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства, д. мед. н.;

Мужичук Олексій Володимирович – професор кафедри  онкології,  д. мед. н.;

Овчаренко Ольга Борисівна – доцент кафедри акушерства та гінекології №2, к. мед. н.;

Ольховська Ольга Миколаївна – професор кафедри дитячих інфекційних хвороб, д. мед. н.;

Пилипенко Микола Іванович – професор кафедри радіології та радіаційної медицини, д. мед. н.;

Ріга Олена Олександрівна – професор кафедри  педіатрії № 1 та неонатології, д. мед. н.;

Cемидоцька Жанна Дмитрівна – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства, д. мед. н.;

Сенаторова Ганна Сергіївна – професор кафедри  педіатрії № 1 та неонатології, д. мед. н.;

Терещенкова Ірина Іванівна – доцент кафедри пропедевтики педіатрії №1, к.мед.н.;

Чайченко Тетяна Валеріївна – професор  кафедри  педіатрії № 1 та неонатології, д. мед. н.;

Кобцева Олена Петрівна – лаборант кафедри радіології та радіаційної медицини;

Ковтун Олена Володимирівна – старший лаборант кафедри акушерства та гінекології №2;

Олійник Поліна Сергіївна – голова Студентської ради ІІІ медичного факультету, студентка 5 курсу, спеціальність «Медицина»;

Арзуманова Інеса Володимирівна – голова профбюро студентів ІІІ медичного факультету, студентка 5 курсу, спеціальність «Медицина»;

Швід Софія Олегівна – староста 6 курсу ІІІ медичного факультету, спеціальність «Медицина»;

Прохоренкова Зоя Олексіївна – староста 4 курсу ІІІ медичного факультету, спеціальність «Педіатрія»;

Чугунова Анастасія Віталіївна – староста 4 курсу ІІІ медичного факультету, спеціальність «Медицина».