Вчена рада І медичного факультету
Склад Вченої ради І медичного факультету на 2023/2024 н.р.:

Кривошапка Олександр Вікторович – декан І медичного факультету, доцент;
Стеценко Світлана Олександрівна – секретар Вченої ради,  доцент ЗВО кафедри біологічної хімії.

Члени Вченої ради:

Березка Микола Іванович – завідувач кафедри  екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології, професор;
Бібіченко Вікторія Олександрівна – доцент ЗВО кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені Д.О. Альперна;
Бітчук Микола Денисович – доцент ЗВО кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології;
Вовк Олег Юрійович – завідувач кафедри анатомії людини, професор;
Волкова Юлія Вікторівна – завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини, професор;
Джамєєв Вадим Юрійович – доцент ЗВО кафедри медичної біології;
Дуденко Володимир Григорович – професор ЗВО кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії;
Калужина Оксана Володимирівна – доцент ЗВО кафедри патологічної анатомії;
Кармазіна Ірина Станіславівна – в.о. завідувача кафедри фізіології, доцент;
Красовська Анастасія Олександрівна – студентка 2 групи 6 курсу І медичного факультету, член студентського самоврядування ХНМУ;
Кудінова Ольга Василівна – професор ЗВО кафедри медицини катастроф та військової медицини;
Мещерякова Ірина Павлівна – в.о. завідувача кафедри кафедри медичної біології, доцент;
Мирошниченко Михайло Сергійович – завідувач кафедри кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені Д.О. Альперна, професор;
Наконечна Оксана Анатоліївна – завідувач кафедри кафедри біологічної хімії, професор;
Панасенко В’ячеслав Олексійович – старший викладач кафедри гістології, цитології та ембріології;
Попова Маргарита Миколаївна – лаборант кафедри біологічної хімії;
Собко Олексій Анатолійович – студент 7 групи 5 курсу І медичного факультету, член студентського самоврядування ХНМУ;
Сорокіна Ірина Вікторівна – в.о. завідувача кафедри кафедри патологічної анатомії, професор;
Степаненко Олександр Юрійович – завідувач кафедри кафедри гістології, цитології та ембріології, професор;
Тополюк Катерина Сергіївна – голова студентської ради ХНМУ, студентка 2 групи 6 курсу І медичного факультету;
Федоров Володимир Олександрович – заступник декана І медичного факультету, доцент ЗВО кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології;
Цимбал Марина Миколаївна – голова студентської ради І медичного факультету, студентка 6 групи 4 курсу І медичного факультету;
Чеканова Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії;
Якименко Олександр Сергійович – заступник декана І медичного факультету, старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.