Вчена рада І медичного факультету
Склад Вченої ради І медичного факультету на 2022/2023 н.р.:

Кривошапка Олександр Вікторович – в.о. декана І медичного факультету, доцент;
Стеценко Світлана Олександрівна – секретар Вченої ради,  доцент ЗВО кафедри біологічної хімії.

Члени Вченої ради:

Базалєєв Микола Спиридонович – доцент ЗВО кафедри медицини катастроф та військової медицини;

Бібіченко Вікторія Олександрівна – асистент кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені Д.О. Альперна;

Вовк Олег Юрійович – завідувач кафедри кафедри анатомії людини;

Галата Дар`я Ігорівна – доцент ЗВО кафедри патологічної анатомії;

Галушка Дмитро Віталійович – староста 6 курсу, студент 9 групи 6 курсу І медичного факультету;

Деєва Тетяна Володимирівна – доцент ЗВО кафедри гістології, цитології та ембріології;

Джамєєв Вадим Юрійович – доцент ЗВО кафедри медичної біології;

Єрмоленко Тамара Іванівна – завідувач кафедри кафедри фармакології та медичної рецептури;

Загоруйко Олег Дмитрович – в.о. завідувача кафедри кафедри медицини катастроф та військової медицини;

Ікрамов Володимир Борисович – доцент ЗВО кафедри анатомії людини;

Красовська Анастасія Олександрівна – староста 5 курсу, студентка 2 групи 5 курсу І медичного факультету;

Мещерякова Ірина Павлівна – в.о. завідувача кафедри кафедри медичної біології;

Мирошниченко Михайло Сергійович – завідувач кафедри кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені Д.О. Альперна;

Наконечна Оксана  Анатоліївна – завідувач кафедри кафедри  біологічної  хімії;

Паутіна Олена Ігорівна – асистент кафедри фармакології та медичної рецептури;

Собко Олексій Анатолійович – староста 4 курсу, студент 7 групи 4 курсу І медичного факультету;

Сорокіна Ірина Вікторівна – в.о. завідувача кафедри кафедри патологічної анатомії;

Степаненко Олександр Юрійович – завідувач кафедри кафедри гістології, цитології та ембріології;

Федоров Володимир Олександрович – заступник декана І медичного факультету, доцент ЗВО кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології;

Цимбал Марина Миколаївна – голова студентської ради І медичного факультету, студентка 6 групи 3 курсу І медичного факультету;

Якименко Олександр Сергійович – заступник декана І медичного факультету, старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.