Про затвердження нової редакції Порядку заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у ХНМУ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

01.11.2017 р.                                                              Харків                                         № 382

Про затвердження нової редакції

«Порядку заміщення вакантних

посад науково-педагогічних,

наукових та педагогічних

працівників у ХНМУ»

З метою вдосконалення процедури заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у Харківському національному медичному університеті, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Статуту університету, на підставі рішення Вченої ради університету від 21.09.2017р. (протокол № 9).

НАКАЗУЮ:

1 Затвердити нову редакцію «Порядку заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у Харківському національному медичному університеті» (далі – Порядок), що додається.

2 Вважати таким, що втратив чинність, «Порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у Харківському національному медичному університеті», затверджений наказом ХНМУ від 29.12.2015р. №451 «Про процедуру заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у ХНМУ» з дати підписання цього наказу.

3 Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи Капустника В.А.

Ректор                                                                               В.М. Лісовий