Конкурси на заміщення вакантних посад, 2020 р.
ХНМУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад у 2020 р.

На посаду завідувача кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології.

На посаду професора кафедри: анатомії людини; внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т.Малої; неврології № 2; онкології; стоматології; стоматології дитячого віку та імплантології; судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса; урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза; хірургії №1; хірургії №2.

На посаду доцента кафедри: акушерства та гінекології №1; акушерства та гінекології № 2; внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т.Малої; гігієни та екології №1; громадського здоров’я та управління охороною здоров’я; дерматології, венерології і медичної косметології; загальної хірургії №1; медичної біології; медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії; медичної та біологічної фізики і медичної інформатики; мовної підготовки іноземних громадян; нейрохірургії; онкології; ортопедичної стоматології; патологічної анатомії; патологічної фізіології ім. Д.О.Альперна; педіатрії № 1 та неонатології; педіатрії №2; пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки; пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства; пропедевтики педіатрії № 1; психіатрії,  наркології,  медичної  психології та соціальної роботи; радіології та радіаційної медицини; стоматології; судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса; суспільних наук; терапевтичної стоматології; філософії; хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії; хірургії №1.

На посаду старшого викладача закладу вищої освіти кафедри: біологічної хімії; гігієни та екології №1; мікробіології, вірусології та імунології ім. професора Д.П.Гриньова; медичної та біологічної фізики і медичної інформатики; медицини катастроф та військової медицини; фізіології.

На посаду асистента кафедри: акушерства та гінекології № 2; біологічної хімії; внутрішніх та професійних хвороб; внутрішньої медицини №1; гістології, цитології та ембріології; гігієни та екології №1; гігієни та екології №2; громадського здоров’я та управління охороною здоров’я; дерматології, венерології і медичної косметології; епідеміології; екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології; інфекційних хвороб; загальної хірургії №1; клінічної лабораторної діагностики; медичної та біологічної фізики і медичної інформатики; медичної та біоорганічної хімії; ортопедичної стоматології; оториноларингології; психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи; радіології та радіаційної медицини; стоматології дитячого віку та імплантології; терапевтичної стоматології; урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза; фтизіатрії та пульмонології; хірургії №1; хірургії №2.

На посаду викладача закладу вищої освіти кафедри: іноземних мов; мовної підготовки іноземних громадян; української мови, основ психології та педагогіки.

Кандидати на заміщення вакантних посад завідувача та професора кафедри повинні мати науковий ступінь доктора наук, та на посаду доцента кафедри – науковий ступінь кандидата наук (доктор філософії).

Подання документів до відділу кадрів ХНМУ з 27.07.2020р. по 27.08.2020р.

Перелік документів:

–         заява про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написана власноруч;

–         заповнений особовий листок по обліку кадрів;

–         дві фотокартки розміром 4см*6см;

–         копії документів: про повну вищу освіту; науковий ступінь; вчене звання; стажування та підвищення кваліфікації (за останні 5 років), засвідчені в установленому чинним законодавством порядку;

–         копія паспорта громадянина України (с. 1,2 і 11);

–         копія трудової книжки, засвідчена в установленому чинним законодавством порядку, із зазначенням дати засвідчення;

–         список наукових праць та винаходів, завірених вченим секретарем;

–          згода на обробку персональних даних (у відділі кадрів ХНМУ);

–         довідка про навчання чи проходження курсів на знання англійської мови

За довідками звертатись за тел. 707-72-33