Конкурси на заміщення вакантних посад, 2019 р.
ХНМУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад у 2019 р.

На посаду завідувача кафедри: акушерства та гінекології № 2; інфекційних хвороб; оториноларингології; радіології та радіаційної медицини; філософії.

На посаду професора кафедри: анатомії людини; внутрішньої медицини № 1; психіатрії, наркології та медичної психології; хірургії № 1; хірургії № 3.

На посаду доцента кафедри: анатомії людини; біологічної хімії; внутрішніх та професійних хвороб; внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої; внутрішньої медицини № 3 та ендокринології; гістології, цитології та ембріології; загальної практики- сімейної медицини та внутрішніх хвороб; клінічної лабораторної діагностики;

мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова;  медичної біології; медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії; медичної та біоорганічної хімії; неврології № 2; оториноларингології;

патологічної фізіології імені Д.О. Альперна; педіатрії № 2; пропедевтики педіатрії № 2; радіології та радіаційної медицини; стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології; травматології та ортопедії;

української мови, основ психології та педагогіки; хірургії № 1.

На посаду старшого викладача закладу вищої освіти кафедри: громадського здоров’я та управління охороною здоров’я і культурології; латинської мови та медичної термінології; медичної та біологічної фізики і медичної інформатики; медичної та біоорганічної хімії; мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова; суспільних наук; фізіології.

На посаду асистента кафедри: акушерства та гінекології № 1; біологічної хімії; внутрішньої медицини № 1; внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої; внутрішньої медицини № 3 та ендокринології; гігієни та екології №2; гістології, цитології та ембріології; громадського здоров’я та управління охороною здоров’я і культурології; дерматології, венерології та СНІДу; екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології; загальної хірургії № 2; загальної практики- сімейної медицини та внутрішніх хвороб; клінічної анатомії та оперативної хірургії; медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії; медичної та біоорганічної хімії; медичної генетики; медичної біології; неврології № 1; неврології № 2; патологічної фізіології імені Д.О. Альперна; пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки; пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства; пропедевтики педіатрії № 1; пропедевтики педіатрії № 2; педіатрії № 2; психіатрії, наркології та медичної психології; радіології та радіаційної медицини; стоматології; стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології; терапевтичної стоматології; фармакології та медичної рецептури; хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії; хірургії № 1; хірургії № 3.

На посаду викладача закладу вищої освіти кафедри медицини катастроф та військової медицини.

Кандидати на заміщення вакантних посад завідувача та професора кафедри повинні мати науковий ступінь доктора наук, та на посаду доцента кафедри – науковий ступінь кандидата наук (доктор філософії).

Подання документів до відділу кадрів ХНМУ з 26.07.2019р. по 27.08.2019р.

Перелік документів:

–         заява про участь у конкурсі на ім’я в.о. ректора університету, написана власноруч;

–         заповнений особовий листок по обліку кадрів;

–         дві фотокартки розміром 4см*6см;

–         копії документів: про повну вищу освіту; науковий ступінь; вчене звання; стажування та підвищення кваліфікації (за останні 5 років), засвідчені в установленому чинним законодавством порядку;

–         копія паспорта громадянина України (с. 1,2 і 11);

–         копія трудової книжки, засвідчена в установленому чинним законодавством порядку, із зазначенням дати засвідчення;

–         список наукових праць та винаходів, завірених вченим секретарем;

–         згода на обробку персональних даних (у відділі кадрів ХНМУ);

–         довідка про навчання чи проходження курсів на знання англійської мови

За довідками звертатись за тел. 707-72-33