Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, головний корпус, 3-й поверх, м. Харків
В.о. начальника
Чухно Інна Анатоліївна
к.н.держ.управління
ia.chukhno@knmu.edu.ua