Про нас

Основною задачею планово-фінансового відділу є організація, аналіз та планування фінансово-господарської діяльності університету, в основі якої покладено принципи законності, економічної доцільності, оптимального формування та розподілу фінансових ресурсів університету.

Контакти
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна
Email:
planec@knmu.kharkov.ua
Заступник ректора з економічних питань
Толстікова Олена Миколаївна
+38 057 705 07 12, +38 057 707 72 03
 • Завдання планово-фінансового відділу

  – проведення аналізу фінансового стану університету;
  – планування та організація фінансової діяльності університету;
  – складання бюджетних запитів, кошторисів доходів і видатків відповідно до встановлених лімітними довідками бюджетних асигнувань та кошторисних призначень за кодом та назвою програмної класифікації видатків державного бюджету;
  – складання штатних розписів відповідно до схем посадових окладів, фонду заробітної плати і діючих нормативів;
  – складання та надання статистичної, оперативної, періодичної та річної звітності за фінансово-економічними показниками;
  – розрахунок калькуляцій на платні послуги, проведення аналізу отриманих доходів та видатків за наданими послугами.

Завантажити