Завдання навчально-методичного відділу

  • планування та організація освітнього процесу;
  • контроль за ефективністю та якістю освітнього процесу;
  • впровадження в діяльність навчальних підрозділів університету нових підходів до організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
  • запровадження сучасних вимог з діловодства щодо освітнього процесу;
  • робота з підготовки статистичних та інших звітів, матеріалів до звітних доповідей ректора і проректора з науково-педагогічної роботи, аналітичних довідок щодо навчально-методичної роботи університету;
  • організація та координація роботи з методичного забезпечення навчального процесу.
Контакти
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, головний корпус, 1-й поверх, кімнати 10–13, 21 (студентська канцелярія)
Начальник відділу
Прудіус Віра Миколаївна
+38 057 707 73 16 vm.prudius@knmu.edu.ua
Співробітники навчально-методичного відділу

Методист вищої категорії – Лебідь Лідія Вікторівна, співпраця з гарантами освітніх програм щодо їх розробки, складання навчальних планів до освітніх програм в університеті. (057)707-73-17, lv.lebid@knmu.edu.ua.

Методист вищої категорії – Білоус Ольга Олегівна, розрахунок обсягу навчальної роботи кожної кафедри для подальшого визначення кількості ставок науково-педагогічних працівників, складання робочих навчальних планів за всіма освітніми програмами та формами навчання. (057)707-73-17,  oo.bilous@knmu.edu.ua.

Провідний фахівець – Шевченко Наталя Михайлівна, організація освітнього процесу для здобувачів ступеня вищої освіти магістра 2–3-го курсів освітніх програм «Медицина» «Педіатрія», «Стоматологія», формування аналітичних звітів семестрових контролів. (057)707-72-27, nm.shevchenko@knmu.edu.ua.

Фахівець II категорії – Штанько Світлана Григорівна, організація освітнього процесу для здобувачів ступеня вищої освіти магістра 1-го, 6-го курсів освітніх програм «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», ведення обліку академічних довідок, розподіл вільних учбових кімнат, (057)707-72-27, sh.shtanko@knmu.edu.ua.

Фахівець II категорії – Бердник Катерина Володимирівна, координація роботи щодо складання ЄДКІ та ЛІІ «Крок»; організація роботи щодо замовлення документів про освіту, студентських квитків, документів для пільгового проїзду. (057) 707-73-17, kv.berdnyk@knmu.edu.ua.

Фахівець з організації навчального процесу – Маслова Наталія Миколаївна, організація освітнього процесу для здобувачів ступеня вищої освіти магістра 4–5-го курсів освітніх програм «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», (057)707-73-17.

Фахівець з організації навчального процесу – Лаврова Тетяна Олександрівна, організація освітнього процесу для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітніх програм «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія», «Медсестринство», «Соціальна робота» та ступеня вищої освіти магістра освітніх програм «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія», «Медсестринство», «Громадське здоров’я», «Публічне управління та адміністрування», «Освітні педагогічні науки»; уповноважена особа, що співпрацює з органом соціального захисту населення. (057)707-72-27, to.lavrova@knmu.edu.ua.

Інспектор з організації навчального процесу – Рябініна Юлія Володимирівна, організація роботи щодо руху контингенту здобувачів освіти. (057) 707-73-17.

Студентська канцелярія

Організація роботи щодо особових справ здобувачів вищої освіти, наказів з особового складу здобувачів вищої освіти; робота з архівом університету.

(057) 707-72-68, am.hrechanichenko@knmu.edu.ua.

Старший інспектор – Гречанічненко Аліса Михайлівна.

Старший інспектор – Левенко Любов Павлівна.