Основні завдання та напрямки діяльності:

 • метрологічне забезпечення науково-дослідної діяльності та навчального процесу в університеті;
 • проведення метрологічної експертизи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на всіх етапах їх виконання;
 • організація та проведення робіт, що необхідні для забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до затверджених нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 • визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх подальше впровадження з метою забезпечення ефективності вимірювань;
 • надання консультативної та практичної допомоги з питань підготовки науково-дослідних діагностичних лабораторій до проведення державної атестації;
 • організація в установленому порядку своєчасного та якісного ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки;
 • створення нормативної бази з метою забезпечення діючими стандартами та іншими нормативними документами в галузі метрології, що необхідні для виконання науково-дослідних робіт і оформлення звітних матеріалів;
 • організація контролю за дотриманням вимог діючих стандартів та інших нормативних актів у сфері метрології в усіх підрозділах університету, проведення нормоконтролю звітів з науково-дослідної роботи;
 • метрологічне забезпечення підрозділів університету шляхом вибору, застосування та підтримання в процесі експлуатації метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, організація в установленому порядку їх державної метрологічної атестації, повірки, а також контролю за їх технічним станом на робочих місцях (на місцях застосування);
 • проведення консультацій та обґрунтування рекомендацій щодо оснащення наукових і навчальних структурних підрозділів засобами вимірювальної техніки;
 • розробка пропозицій щодо оснащення наукових структур засобами вимірювальної техніки та заміни застарілих моделей, виходячи із завдань, які виконуються науковими структурами університету;
 • здійснення комплексних заходів з підготовки та проведення метрологічної атестації придбаних імпортних засобів вимірювальної техніки в організаціях, які на це уповноважені;
 • взаємодія з науковими метрологічними організаціями і територіальним органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення, сприяння органам Державного стандарту України під час здійснення ними Державного метрологічного нагляду;
 • виконання вказівок органів Держспоживстандарту України щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок;
 • планування та участь у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі метрології;
 • участь у роботі з міжнародного співробітництва в галузі метрології та метрологічної діяльності;
 • організація робіт щодо підвищення ефективності заходів метрологічного забезпечення в галузі безпеки праці;
 • впровадження сучасних методів і засобів вимірювальної техніки, автоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, вимірювально-інформаційних систем, а також стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;
 • впровадження державних стандартів та інших нормативних документів, які регламентують метрологічні норми і правила;
 • участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з атестації лікувальних закладів та клініко-діагностичних лабораторій;
 • ведення обліку засобів вимірювальної техніки, аналізу їх технічного стану та доцільності їх застосування в науковій і навчальній діяльності;
 • контроль і аналіз правильності застосування та зберігання засобів вимірювальної техніки в підрозділах університету;
 • укладання договорів з технічного нагляду, обслуговування, ремонту, державній атестації і повірці засобів вимірювальної техніки з підприємствами та організаціями, які на це уповноважені;
 • здійснення звітності щодо діяльності служби метрології університету.
Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, Україна
Телефон:
Керівник
Токарєва Ірина Львівна
провідний інженер з метрології