При Харківському національному медичному університеті створена за наказом ректора № 98/к від 07.05.2001 року та реорганізована за наказом № 355 від 09.10.2017 року.
Засідання комісії проводяться у першу середу місяця.
У своїй діяльності етична комісія керується діючими інструктивними документами з питань етики та біоетики. Крім того, етична комісія тісно співпрацює з Комісією з біоетики при Кабінеті Міністрів України та з Українською асоціацією з біоетики.
Фахівцями комісії проводиться експертиза ініціативних досліджень (перед плануванням та перед апробацією дисертації), науково-дослідних робіт кафедр ХНМУ (перед плануванням). З 2014 р. проводиться експертиза друкарських робіт.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022
Голова комісії
Лазуренко Вікторія Валентинівна
д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2
+38 050 582 33 50
Заступник
Пасієшвілі Людмила Михайлівна
д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб
Голова комісії – Лазуренко В.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2;
Заступник голови – Пасієшвілі Л.М., д.мед.н, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб;
Секретар – Лященко О.А., к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології №2.
Члени комісії:
Дуденко В.Г. – д.мед.н, професор, завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії;
Карпенко К.І. – д.філос.н.,  професор, завідувач кафедри філософії;
Киричок І.В. – директор Наукової бібліотеки ХНМУ;
Макаров В.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №4;
Мерцалова О.В. – д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології №1;
Мирошниченко М.С. – д.мед.н., професор, в.о. завідувача кафедри загальної та клінічної патофізіології ім.Д.О. Альперна;
М’ясоєдов В.В. – д.мед.н., професор, професор кафедри медичної біології, проректор з наукової роботи;
Некрасова Н.О. – д.мед.н., професор, професор кафедри неврології;
Омельчук О.Г. – начальник юридичного відділу;
Петренко Г.Д. – д.мед.н., професор, професор кафедри загальної хірургії;
Сенаторова  Г.С. – д.мед.н., професор, професор кафедри педіатрії №1 та неонатології;
Степаненко О.Ю. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології;
Савельєва Н.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології;
Товажнянська О.Л. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології.
Фахівці комісії взяли участь у:
 • Щорічній XXI конференції Європейської асоціації центрів медичної етики «Біоетика в реальному світі». Цюрих. Швейцарія. 13-15 вересня 2007 р. (Т.С. Оспанова).
 • III національному конгресі з біоетики. Київ. 08-11 жовтня 2007 р. (Т.С. Оспанова, О.М. Ковальова).
 • Щорічній Європейській конференції центрів медичної етики. Прага. Чехія. Вересень 2008 р. (Т.С. Оспанова).
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Біоетика в системі охорони здоров’я й медичної освіти». Львів. Семінарія Святого Духа. 26-27 березня 2009р. (Т.С. Оспанова, Є.О. Болокадзе, Е.В. Кукушка).
 • Щорічній європейській конференції центрів медичної етики «Мультикультуралізм, релігія і біоетика». Венеція. Італія. Вересень 2009 р. (Т.С. Оспанова).
 • Другому конгресі європейської асоціації трансплантологів. Ротердам. Нідерланди. 17-20 квітня 2010 р. (Т.С. Оспанова).
 • XXIV Щорічній Європейській конференції центрів медичної етики «Bioethicsfromacross-culturalperspective», Стамбул, Туреччина. 12-18 вересня 2011 (Т.С. Оспанова)
 • 2 Всеукраїнському конгресі з медичного права, біоетики і соціальної політики, Київ, 14-15 квітня 2011 р.(Т.С. Оспанова).
 • XXVЩорічній Європейській конференції центрів медичної етики «OtherVoices, OtherRooms: Bioethics, thenand now».- Брістоль, Великобританія. 17-24 вересня 2012 р. (Т.С.Оспанова).
 • 5 міжнародному симпозіумі з біоетики “Ethicalchallengesofdisability”. м. Страсбург, Франція. 8-15 квітня 2013 (Т.С. Оспанова).
 • XXV Щорічній Європейській конференції центрів медичної етики «Personalised medicine” – medicine for the person? Ethical challenges form edical resear chand practice». Bochum, Germany. 19-21 вересня 2013 (О.Є. Чернякова, Т.С.Оспанова).
 • V національному конгресі з біоетики. Київ. 23-25 вересня 2013 р. (Т.С. Оспанова).
 • ІХ щорічній конференції «Философские проблемы биологии и медицины. Стандартизация и персонализация», Москва, жовтень 2015 р. (Т.С. Оспанова, М.С. Мирошниченко, І.В. Сорокіна).
 • VІ національному конгресі з біоетики, Київ, 27-30 вересня 2016 р. (Т.С. Оспанова, О.М. Ковальова, Н.С. Куфтеріна).
 • Х щорічній конференції «Многообразие биомедицинского опыта и знания», Саратов, 2016 р., (Т.С. Оспанова, М.С. Мирошниченко, І.В. Сорокіна).
 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 105-річчю пам’яті  В.К. Високовича «Біоетика та біобезпека: мультидисциплінарни аспекти», Харків, 23-24 травня 2017р. (Т.С. Оспанова, І.В. Сорокіна, М.С. Мирошниченко).
 • Щорічній Європейській конференції центрів медичної етики “Jastice in health care – values in conflict”, м. Барселона, Іспанія, 7-9 вересня 2017 р. (Т.С. Оспанова, І.В. Сорокіна, М.С. Мирошниченко)