Про нас

ЦНДЛ – організаційно-методичний науковий центр ХНМУ з виконання наукових досліджень токсикологічного, медико-біологічного та еколого-гігієнічного профілю з видачею Висновку державної санітано-епідеміологічної експертизи, в тому числі з виконання докторських і кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Колектив ЦНДЛ представлений науковими співробітниками високої кваліфікації, в складі якого є професори, доктори і кандидати медичних, фармацевтичних та біологічних наук, які володіють широким арсеналом сучасних біохімічних, клінічних, токсикологічних, санітарно-хімічних,  патогістоморфологічних та інших методик. Кількість виконуваних у ЦНДЛ методик налічує понад 400 найменувань.

Науково-дослідна діяльність лабораторії акредитована вищими атестаційними комісіями МОЗ України.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки 4, м. Харків
Телефон:
Завідувач
Іваненко Тамара Олександрівна
кандидат фармацевтичних наук
Структура ЦНДЛ
  • біохімічний сектор, спрямований на проведення біохімічних, імуноферментних та молекулярно-біологічних (ПЛР) досліджень;
  • патоморфологічниий сектор, спрямований на проведення досліджень морфологічних змін в тканинах організму;
  • санітарно-токсикологічний сектор, спрямований на виконання токсикологічних та санітарно-гігієнічних досліджень.
Сучасні прилади з програмним забезпеченням
Виконання досліджень

ЦНДЛ на госпрозрахункових засадах надає юридичним та фізичним особам наступні послуги:

  • наукового обґрунтування та розробки офіційних державних гігієнічних нормативів на шкідливі фактори для здоров’я людини у воді, водних об’єктах, атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, ґрунті (ГДК, ОБРВ та інш.);
  • наукового обґрунтування та розробки еколого-гігієнічних регіональних та відомчих програм для прийняття управлінських рішень зі зниження та ліквідації ризиків для здоров’я людини у зв’язку із впливом на організм шкідливих факторів навколишнього, виробничого та побутового середовищ;
  • гігієнічної оцінки продуктів харчування, у тому числі виявлення генетично-модифікованих організмів (ГМО);
  • гігієнічної оцінки парфюмерно-косметичної продукції, побутової хімії, будматеріалів, хімічної сировини та ін.;
  • проведення доклінічних досліджень на лабораторних тваринах з виконанням біохімічних, клінічних, санітарно-токсикологічних, патоморфологічних, імунологічних, та інших лабораторних методик;
  • проведення оцінки проектних матеріалів, нормативної документації та продукції для подальшої видачі Висновку Держпродспоживслужбою України.
Дослідження на ГМО

До складу ЦНДЛ входить ПЛР-лабораторія, спрямована на виконання молекулярно-біологічних досліджень по якісному та кількісному виявленню ГМО у харчових продуктах, продовольчій сировині, косметичних та лікарських засобах. ПЛР-лабораторія створена на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. № 468 про етикетування продукції, яка містить або вироблена з використанням ГМО.

Дослідження по виявленню генетично модифікованих організмів проводяться на новітніх високочутливих приладах із застосуванням метода полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, який є найчутливішим та найспецифічнішим, що істотно підвищує точність та швидкість вимірів. Таку детекцію об’єктів дослідження в реальному часі дозволяє проводити система ампліфікації останнього покоління Rotor-Gene 6000 виробництва Corbett Research (Австралія).

Лабораторія обладнана ламінарними боксами для фільтрації та очищення повітря при проведенні маніпуляцій із зразками дослідження. Клас захисту – ІІа (ДСТУ 4388:2005).

Випробування продукції з метою визначення наявності ГМО здійснюється згідно з європейськими стандартами: ДСТУ CEN/TS 15568:2008; ДСТУ ISO 21569:2008, 21570:2008, 21571:2008, 24276:2008.