Бібліотечна рада ХНМУ – дорадчий орган, створений для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науково-дослідною роботою університету та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності. До Бібліотечної ради ХНМУ входять як представники факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором університету за поданням директора Наукової бібліотеки.

Склад Бібліотечної ради ХНМУ
(наказ ХНМУ «Про склад Бібліотечної ради ХНМУ» від 30.09.2021 № 228-адмін):

Голова – М’ясоєдов Валерій Васильович, професор, проректор з наукової роботи;
Заступник Голови – Киричок Ірина Василівна, директор Наукової бібліотеки;
Секретар Ради – Гаєва Наталя Дмитрівна, учений секретар Наукової бібліотеки.

Члени ради:
Єрмоленко Тамара Іванівна, професор, завідувач кафедри фармакології і медичної рецептури
Журавльова Лариса Володимирівна, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології
Завгородній Ігор Володимирович, професор, директор Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ
Красюкова Оксана Олександрівна, заступник директора Наукової бібліотеки
Марковський Володимир Дмитрович, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
Нєговєлова Оксана Анатоліївна, заступник директора Наукової бібліотеки
Ніколаєва Алла Олексіївна, професор ХНМУ, декан першого І медичного факультету
Павленко Тетяна Борисівна, заступник директора Наукової бібліотеки з інформаційних технологій
Савельєва Наталя Миколаївна, професор, завідувач кафедри стоматології
Сипливий Василь Олексійович, професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 2
Сирова Ганна Олегівна, професор, завідувач кафедри медичної та біоорганічної хімії
Чайченко Тетяна Валеріївна, професор, професор кафедри педіатрії № 1 та неонатології
Голова Студентської ради (за згодою);
Голова Ради студентського наукового товариства ХНМУ (за згодою)