Освітній процес на кафедрі клінічної фармакології та внутрішньої медицини

На кафедрі  клінічної фармакології та внутрішньої медицини викладаються:

 1. «Клінічна фармакологія» для здобувачів освіти: кваліфікація Магістр, спеціальність 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія»
 2. «Внутрішня медицина» для здобувачів освіти: кваліфікація Магістр спеціальність 222 «Медицина»
 3. «Виробнича лікарська практика» для здобувачів освіти: кваліфікація Магістр спеціальність 222 «Медицина»
 4. «Клінінчна фармакокінетика та фармакодинаміка»: для здобувачів освіти: кваліфікація Магістр, сестринська справа , спціальність 223 «Медсестринство»

Вибіркові дисципліни:

 1. «Фітотерапія» для здобувачів освіти: кваліфікація Магістр, спеціальність 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» та 228 «Педіатрія»
 2. «Побічна дія ліків» для здобувачів освіти: кваліфікація Магістр, спеціальність 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія»
 3. «Актуальні питання кардіології» для здобувачів освіти: кваліфікація магістр спеціальність 222 «Медицина»
 4. «Актуальні питання гастроентерології» для здобувачів освіти: кваліфікація магістр спеціальність 222 «Медицина»
 5. «Актуальні питання коморбідних станів» для здобувачів освіти: кваліфікація магістр спеціальність 222 «Медицина»
 6. «Вікові аспекти фармакотерапії» для здобувачів освіти: кваліфікація магістр спеціальність 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія»
 7. «Медсестринство в кардіології»: для здобувачів освіти: кваліфікація Бакалавр сестринська справа , спціальність 223 «Медсестринство»

Основні авторські навчальні курси у ЗВО (розроблені на основі власних досліджень):

В освітньому процесі широко застосовуються сучасні технології. Розроблено мультимедійний курс лекцій з клінічної фармакології та внутрішньої медицини. Успішно вводяться новітні методи викладання у рамках дистанційного навчання.

Основні авторські навчальні курси у ЗВО (розроблені на основі власних досліджень)

 • Цикл тематичного удосконалення „ФАРМАКОТЕРАПІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ” – (дистанційна форма навчання), рівень ( III рівень), Харківський національний медичний університет, викладається 2 роки (з 2021 р.), 39 ак. годин
 • Цикл тематичного удосконалення „ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ” Харківський національний медичний університет, викладається 3 роки (з 2020 р.), 78 ак. годин
 • Цикл тематичного удосконалення „ФАРМАКОТЕРАПІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ” Харківський національний медичний університет, викладається 3 роки (з 2020 р.), 78 ак. годин

 Серед видань кафедри останніх років:

 1. Актуальні питання внутрішньої медицини (в схемах і таблицях): навчальний посібник / [О.М. Біловол, І.І. Князькова, І.П. Г.Д. Фадєєнко, О.Б. Тверетінов, Дунаєва, І.А. Ільченко, О.М. Кирієнко, . Д.В. Молодан, та ін.]; за ред. Біловола О. М. ; Харків. нац. мед. ун-т. – Львів : Новий світ – 2000, – 2022. – 340 с. ISBN 978-966-418-328-1
 2. Фармакотерапія в педіатрії [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Біловол, І.І. Князькова, В.О. Барбашова, І.П.Дунаєва, І.А.Ільченко, О..М.Кірієнко; Д.В.Молодан, та ін.]; за ред. Біловола О. М.; Харків. нац. мед. ун-т. – Львів : Новий світ – 2000, – 2023. – 324 с. ISBN 978 – 966 – 418 – 350 – 2
 3. Ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті [О. М. Біловол, І.І. Князькова, В.М.Лісовий, Н.М.Андон’єва, О.М.Кірієнко та ін.]; // за ред. Біловола О.М.; Харків. нац. мед. ун-т. – Львів : Новий світ – 2000, – 2023. – 180 с.
 4. Клінічна фармакологія: підручник / [О. М. Біловол, Н.Г. Вірстюк, І.І. Князькова, М.В.Хайтович, О.С. Хухліна, В.В. Шманько, О. О. Яковлєва та ін.]; за ред. Біловола О. М.; Харків. нац. мед. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2021. – 544 с. SBN 978–966–382–873–2.
 5. Клінічна фармакологія лікарських засобів для лікування захворювань органів травлення: навчально-методичнийпосібник/  Біловол О.М. Фадеєнко Г.Д., Тверетінов О.Б., Князькова І.І.- Харків, 2021.- 152 с.
 6. Актуальні питання гастроентерології[Текст] : навч. посіб. / [О. М. Біловол, І.І. Князькова, А. Г. Опарін; М. М. Руденко та ін.] ; за ред. Біловола О. М. ; Харків. нац. мед. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2021. – 167 с. : ISBN 978-966-382-877-0
 7. Актуальні питання кардіології : навчальний посібник / [О.М. Біловол, І.І. Князькова, Н.І. Ярема, Л.В. Радецька, І.П Савченко, О.І. Коцюба і співавт]; за ред. Біловола О. М.; Харків. нац. мед. ун-т. — 2021. – Харків: ХНМУ. – 144 с.
 8. Словник з електрокардіографічних термінів: навчально-методичнийпосібник:Біловол О.М., Князькова І.І., Кірієнко О.М. Фісенко О.В.- Харків, 2021.- 40 с.
 9. Тестові завдання з клінічної фармакології невідкладних станів в практиці лікаря-стоматолога: навчально-методичнийпосібник: за ред. О.М.Біловола.- Київ, Медицина, 2020.- 356 с.
 10. Ревматологія: навчально-методичнийпосібник: за ред. О.М.Біловола Х.: ТОВ “Планета-Прінт”.- 2019.- 350 с.
 11. Атлас з ревматології: навчально-методичнийпосібник: за ред. О.М.Біловола.- Харків, 2019.- 350 с.
 12. Збірник клінічних задач із ревматології: навчально-методичнийпосібник: за ред. О.М.Біловола.- Харків, 2019.- 350 с.
 13. Збірник клінічних задач з внутрішньої медицини: навчально-методичнийпосібник: за ред. О.М.Біловола.- Харків, 2019.- 450 с.
 14. 14. Збірник тестових задач з електрокардіографії навчально-методичнийпосібник: за ред. О.М.Біловола.- Харків, 2019.- 100 с.
 15. Вікові аспекти фаромакотерапії / під редакцією О.М.Біловола. Х.: ТОВ “Планета-Прінт”.- 2018.- 90с.

Для англомовних  та вітчизняних студентів запропоновані методичні рекомендації, розроблені кафедральним колективом.

У 2022 р стартував Всеукраїнський проєкт «Академія досвідченого лектора».

Метою проєкту є проведення майстер-класів провідними фахівцями нашої країни для широкого кола медиків, серед яких молоді спеціалісти, науковці, студенти тощо.

У проєкті взяли участь науково-педагогічні працівники вищої медичної освіти Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Полтавського державного медичного університету, Запорізького державного медичного університету, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Національного фармацевтичного університету, Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна тощо.

Створено банк лекцій з різних питань внутрішньої медицини. Завдяки такому підходу покращується якість навчання, а саме становиться можливим втілення сучасних рекомендацій у клінічну практику лікарів.