Освітній процес на кафедрі фармакології та медичної рецептури

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами (ОПП):

  • ІІ магістерського рівня «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Сестринська справа», вивчаються освітні компоненти «Фармакологія» (основний компонент для ОПП «Медицина», «Педіатрія» та «Стоматологія»), «Гомеопатія» (вибірковий компонент для ОПП «Стоматологія») та «Фармакоекономіка» (вибірковий компонент для ОПП «Сестринська справа»);
  • І бакалаврського рівня «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика», вивчаються освітні компоненти «Медичне та фармацевтичне товарознавство» (основний компонент для ОПП «Сестринська справа») та «Фармакологія та медична рецептура» (основний компонент для ОПП «Лабораторна діагностика»).

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання: вербальні (лекція, бесіда), наочні (ілюстрація, презентація), практичні (самостійна робота, робота в парах, робота в групах), дистанційні (вебінар, інтерактивне тестування).

На кафедрі викладаються курси за вибором, а саме «Гомеопатія» для здобувачів освіти ІІ магістерського рівня, які навчаються за ОПП «Стоматологія» та «Фармакоекономіка» для здобувачів освіти ІІ магістерського рівня, що навчаються за ОПП «Сестринська справа».

Співробітники кафедри є співавторами національного підручника з фармакології за редакцією І.С. Чекмана (3-е вид., 2016 р.; 4-е вид., 2017 р.).

На кафедрі створено 3 навчальних посібники з таких дисциплін, як «Гомеопатія» та «Медичне та фармацевтичне товарознавство», також видано посібник «Лікарська рецептура» (2-е вид., 2017 р.).

Колективом кафедри було видано 12 методичних вказівок для самостійної роботи студентів (українською мовою), з яких 11 – з дисципліни «Фармакологія» та 1 – з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство». Також для дисципліни «Фармакологія» було підготовлено 11 методичних вказівок для самостійної роботи студентів та розроблено 7 методичних рекомендацій для викладачів англійською мовою.