Освітній процес кафедри педіатрії № 2

На кафедрі педіатрії № 2 проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців:

– другого (магістерського)  рівня вищої освіти підготовки  22 «Охорона здоров’я»  за спеціальністю 222 «Медицина», 228 «Педіатрія»  та вивчаються освітні компоненти (дисципліни): «Педіатрія (4-й курс)», «Хвороби системи крові у дітей (5-й курс), «Виробнича лікарська практика (Педіатрія), 4-й курс)», та курси за вибором «Удосконалення знань, практичних навичок у клінічній медицині як підготовка до атестації ЄДКІ», «Актуальні питання гематології та трансфузіології», «Актуальні питання дитячої нефрології», «Актуальні питання дитячої пульмонології», «Актуальні питання дитячої гематології та трансфузіології», «Актуальні питання клінічної імунології та алергології дитячого віку», «Методологія доказової медицини»;

– першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» –  дисципліна – «Педіатрія   з оцінкою результатів досліджень», курс за вибором –  «Трансфузіологія»;

– першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальність 223 «Медсестринство» – дисципліни  «Медсестринство в педіатрії», «Клінічне медсестринство в педіатрії», «Виробнича переддипломна практика (педіатрія)»;

– третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія», 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 224 «Технології медичної діагностики та лікування» – дисципліна «Належна клінічна практика (Good Clinical Practice) і основи доказової медицини»,  курси за вибором «Сучасні наукові дослідження з проблематики захворювань  нирок у дітей», «Сучасні наукові дослідження з проблематики хронічних соматичних захворювань у дітей та новонароджених:  особливості перебігу та профілактика», «Сучасні наукові дослідження з проблематики гематологічних захворювань  у дітей»

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі поряд із традиційними широко використовуються сучасні методи навчання, створюються дистанційні курси.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на базі відділень КНП «Харківська міська клінічна дитяча лікарня № 16» Харківської міської ради (педіатричні, гематологічне, нефрологічне відділення, відділення інтенсивної терапії), а також педіатричних відділень дитячих клінічних міських та обласних лікарень м. Харкова (виробнича лікарська  практика).

Протягом останніх років видано 3 підручники, 57 навчальних посібників та методичних рекомендацій. За авторством та співавторством викладачів кафедри вийшли підручник «Клінічна фармакологія», перший в Україні навчальний посібник з факультетської педіатрії для іноземних студентів англійською мовою, який перероблено, доповнено і перевидано у 2009 р. за грифом МОЗ України. За участю проф. Ю. В. Одинця в 2014 р. видано Національний підручник з нефрології. У співавторстві (зав. кафедри, проф. Н. І. Макєєва, доц. В. О. Головачова В.О.) в 2020 р. видана монографія  «Пієлонефрит у дітей: роль бактеріальної комунікації»

На кафедрі педіатрії № 2 проводиться післядипломна підготовка фахівців  в інтернатурі за фахом «Педіатрія», на суміжних циклах «Дитяча гематологія», «Дитяча нефрологія» та на циклах тематичного удосконалення  лікарів різних спеціальностей: «Актуальні питання дитячої гематології», «Актуальні питання дитячої нефрології», «Синдроми в дитячій нефрології», «Гематологічні синдроми в педіатрії», «Харчування здорової та хворої дитини», «Вакцинація дитячого віку».