Запрошуємо на навчання!

Харківський національний медичний університет запрошує на навчання бажаючих для отримання ОС БАКАЛАВРА на спеціальність 223 «Медсестринство» на основі раніше здобутого ОПС фахового молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю за кошти фізичних та/або юридичних осіб на денну та заочну форму навчання.

Вступ здійснюється за результатами національного мультипредметного теста (НМТ) 2024 року за 4 предметами (українська мова, математика, історія України, 4 предмет за вибором вступника), НМТ 2023, 2022 років за 3 конкурсними предметами або ЗНО 2021 року за двома предметами (Українська мова + предмет за вибором вступника). Мінімальний бал для участі у конкурсі: 100 балів.

Особи, які мають освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю «Медсестринство» та «Сестринська справа», можуть продовжити професійну освіту за ступенем «Магістр» зі спеціальності «Медсестринство» на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю за кошти фізичних та/або юридичних осіб на заочній формі навчання.

Вступ здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023, 2024 р. та фахового вступного випробування з клінічного медсестринства.

Мінімальний бал для участі у конкурсі: 100 балів з кожного компоненту. Також для вступу на бакалаврат та магістратуру потрібен мотиваційний лист! Вимоги та критерії мотиваційного листа розміщено на сайті університету, вкладка «Вступна кампанія».

Перелік документів для вступу:

– копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– копія документа, що посвідчує особу та громадянство, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
– результати НТМ (для бакалаврів) або ЄВІ (для магістрів);
– копія військового квитка або приписного свідоцтва;
– копія ідентифікаційного номера;
– мотиваційний лист;
– 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
– 2 конверта з марками та зворотною адресою;
– папка для паперів на зав’язках.

Запрошуємо до співпраці та просимо Вас довести до відома фахівців, які працюють у Вашому закладі, про можливість продовжити професійну освіту за ступенем «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальності «Медсестринство» у Харківському національному медичному університеті.

Додатково інформацію можна отримати в Приймальній комісії ХНМУ за телефонами:
(057) 707–73–28, 098–211–34–83 (Viber, WhatsApp); е-mail: priem@knmu.edu.ua; web: knmu.edu.ua