Візит деканеси ХНМУ до Тбілісі

Наприкінці лютого 2023 р. з робочим моніторингом реалізації програми академічної мобільності іноземних студентів ХНМУ в університетах Грузії до Тбілісі прибула деканеса VII факультету ННІ ПІГ Оксана Васильєва.

У червні минулого року ННІ ПІГ розпочав активну роботу з пошуку міжнародних партнерів та розробки програми зовнішньої академічної мобільності для іноземних студентів задля часткового збереження англомовного контингенту студентів та викладачів нашого вишу. Так, у серпні 2022 р. було укладено договори про співпрацю між ХНМУ та двома університетами Грузії: Грузинським національним університетом SEU та університетом New Vision (приватний університет м. Тбілісі) і до цих вишів на навчання приїхали 687 студентів V–VII факультетів (30 % загального контингенту іноземних студентів ХНМУ).

Медичний факультет SEU є членом Асоціації медичної освіти Європи (AMEE) та Асоціації медичних шкіл Європи (AMSE), який підписав меморандуми про співпрацю з університетами та медичними клініками по всьому світу. Навчальний процес на медичному факультеті SEU ведуть визнані фахівці галузі, грузинські та іноземні професори. Аудиторії та лабораторії SEU, оснащені сучасною технікою, слугують для викладання базових та клінічних теоретичних дисциплін, передбачених освітньою програмою. У симуляційній інтерактивній лабораторії студенти 3–4-го курсу відпрацьовують практичні навики на тренажерах та манекенах. Практичні заняття з клінічних дисциплін для студентів 5–6-го курсу, що проходять навчання за програмою академічної мобільності, проводяться у провідних клініках та медичних установах м. Тбілісі. У SEU семестрове навчання проходили 306 студентів нашого вишу за спеціальністю «Медицина» (переважно з Індії та Єгипту).

Оксана Васильєва зустрілася з керівництвом університету, відвідала заняття з теоретичних та практичних дисциплін, а також познайомилася зі специфікою роботи грузинського деканату медичного факультету та системою оцінювання знань студенів. Під час загальної зустрічі зі студентами ХНМУ ректор SEU Гія Кавтелішвілі оголосив про підписання меморандуму про всебічну подальшу співпрацю з нашим університетом і запропонував студентам 6-го курсу провести випускну церемонію отримання дипломів на їх території, що викликало захват і задоволення усіх присутніх в аудиторії.

Університет New Vision є сучасним приватним вищим навчальним закладом м. Тбілісі, який обирають переважно іноземні здобувачі освіти з арабських країн. Університет пропонує своїм студентам поєднання регіональних і західних освітніх медичних знань, щоб залишатися в тісному зв’язку з пріоритетами ринку праці на національному та міжнародному рівнях, а також забезпечує навчання за інтегрованими та мультидисциплінарними освітніми програми з особливим акцентом на модулях загальних навичок, лідерстві та спільних цінностях. В університеті є власна сучасна клініка, де мають змогу набувати практичний досвід як студенти-медики, так і студенти-стоматологи. З кожної клінічної дисципліни студенти проходять контрольне тестування та вирішення практичних завдань у середині та наприкінці курсу. Якщо студент не може скласти хоча б одне з цих тестувань двічі – він зобов’язаний повторно вивчати цю дисципліну, про що під час візиту університетської клініки Оксані Васильєвій доповіли викладачі. Вона на власні очі побачила, як фінальні семестрові іспити складали студенти 6-го курсу VII факультету, які були вражені, що на іспит несподівано завітала декан із Харкова! Навчальний процес в університеті New Vision ведуть визнані грузинські фахівці галузі. При цьому, згідно з двостороннім договором між університетами, частину лекційних занять дистанційно читають англомовні викладачі ХНМУ.

Під час проведення проміжного моніторингу якості навчання студентів нашого вишу в університетах SEU та New Vision переважна більшість опитаних здобувачів освіти висловила задоволення рівнем організації та проведення очних практичних занять (97,4 %). При цьому майже половина іноземних студентів, які навчаються в Грузії за програмою академічної мобільності (47,8 %), висловили думку, що усі очні лекційні заняття можна замінити дистанційними, які можуть проводити грузинські чи українські викладачі. Проте на це питання також могло вплинути незадоволення дорогим транспортним сполученням між головними корпусами університетів та клініками грузинської столиці, а також загальна вартість перебування та рівень життя в Тбілісі з початку війни в Україні. Саме цим фактом обумовлено бажання деяких іноземних студентів припинити навчання в грузинських університетах у весняному семестрі та повернутися на дистанційне навчання до ХНМУ. Всі інші висловили бажання продовжити своє навчання в університетах SEU та New Vision у весняному семестрі 2022–2023 н.р., але зазначили, що дуже сумують за Україною та мають намір повернутися на очне навчання до ХНМУ після закінчення війни.

Харківський медичний університет займається підготовкою іноземних медичних фахівців протягом 70 років. До початку бойових дій у Харківській області кількість іноземних студентів у ХНМУ була максимальною серед усіх українських ЗВО, і саме тому наш університет активно продовжує працювати у міжнародному просторі для пошуку нових можливостей реалізації своєї місії та візії навіть під час війни. Завдяки активній міжнародній підтримці та співпраці цей напрямок роботи дуже важливий і перспективний як для нас, так і для наших іноземних партнерів.