Вітаємо співробітників університету!

Наука
09.12.2021

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30.11.2021

  • Вчене звання професора присвоєно:

Мирошниченку Михайлу Сергійовичу (кафедра патологічної анатомії).

  • Вчене звання доцента присвоєно:

Гапоновій Еліні Олександрівні (кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я);

Сокольніковій Нелі Володимирівні (кафедра внутрішньої медицини та ендокринології);

Філоненко Марині Вячеславівні (кафедра внутрішньої медицини та ендокринології).

  • Науковий ступінь доктора наук присуджено:

Стащак Анжелі Юріївні, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Пасієшвілі Тамарі Мерабівні, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

  • Науковий ступінь кандидата наук присуджено:

Лавріненку Артему Сергійовичу, 14.01.03 «Хірургія»

Алієвій Тарані Джафар кизи, 14.02.03 «Соціальна медицина»

Трач Ользі Олександрівні, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

  • Ступінь доктора філософії присуджено:

Алєксєєвій Вікторії Вікторівні, спеціальність 222 «Медицина»