Відбувся захист магістерських робіт

Події
27.01.2022

17–24 січня здобувачі вищої освіти другого курсу освітньо-професійних програм «Управління у сфері охорони здоров’я» та «Педагогіка вищої школи» успішно захистили кваліфікаційні (магістерські) роботи.

Голова комісії професор Віктор Єлагін зазначив високий рівень виконання робіт, їхню актуальність, значущість, креативність та науковість.

Зокрема, здобувачами освіти проведено не тільки дослідження з таких тем, як: «Використання мобільних додатків у процесі навчання здобувачів освіти медичних ЗВО», «Застосування симуляційного навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх лікарів», «Умови підвищення культури спілкування між учасниками освітнього процесу в дистанційному форматі», «Педагогічні умови ефективного поєднання денного навчання та застосування технологій дистанційної освіти», «Застосування технологій проєктного навчання при підготовці майбутніх фахівців медичного спрямування», а й визначено рекомендації для запровадження їх в медичному просторі.

Завдяки системному навчанню ще 45 підготовлених фахівців готові використовувати отримані знання та набуті навички для подальшого проведення медичної реформи як запоруки покращання здоров’я населення.