Відбулися заняття з «гостьовими лекторами»

Кафедри
12.06.2024

У Харківському національному медичному університеті продовжено практику організації занять на актуальні теми з залученням «гостьових лекторів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Так, у рамках заходів, 10 червня студент Технологічного університету Мюнхену (Німеччина) Владислав Мельниченко деталізував практичні аспекти розробки та реалізації інноваційних стартапів, у тому числі й в медицині, а також особливості сприяння формуванню бізнес-середовища в окремих університетах Німеччини. Наступного дня професорка кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Київ) Ія Дєгтярьова висвітлила особливості управління ризиками в публічній сфері, зокрема, на прикладі відбудови деокупованих територій.

Щиро вдячні шановним «гостьовим лекторам» – Ії Олександрівні та Владиславу Олександровичу – не лише за можливість отримати актуальну інформацію, що буде корисною у формуванні подальшої траєкторії професійного розвитку, а й за їхню життєву позицію щодо значущості якісної освіти для відбудови економіки та територій України.