Відбулася звітна онлайн-конференція

22 грудня в медичному виші відбулася онлайн-конференція трудового колективу ХНМУ.

Захід відкрив ректор університету Валерій Капустник. Він анонсував, що у ході конференції будуть обговорені результати роботи, зробленої колективом за 2021 рік, ректорської діяльності щодо виконання умов контракту з Міністерством охорони здоров’я України та підбито підсумки досягнень, приділено увагу проблемам, які існують, і шляхам їх вирішення.

«2021 рік пройшов в умовах всесвітньої пандемії COVID-19 та карантинних обмежень, спрямованих на попередження розповсюдження хвороби. Нашими завданнями на цей рік стали збереження контингенту здобувачів освіти, удосконалення та подальший розвиток цифрових інструментів організації освітнього процесу, розвиток внутрішньої системи якості освіти, примноження наукового потенціалу університету та збереження його фінансової стабільності. Реалізація цих задач дозволила зберегти та примножити наші здобутки, забезпечити безперебійне функціонування всіх напрямків діяльності медичного вишу», – наголосив ректор університету.

У своїй доповіді очільник вишу звернув увагу на основні результати діяльності університету. Так, Валерій Андрійович проаналізував вступну кампанію 2021 року, успішне проведення акредитації освітньо-наукових програм, підбив підсумки консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2021 року. Також він представив стан кадрового забезпечення навчального процесу, охарактеризував його якість та організацію, проаналізував контингент вітчизняних та іноземних студентів та представив загальні результати складання атестації здобувачів освіти у 2020/21 р.

Валерій Андрійович зупинився на таких важливих напрямках діяльності вишу, як післядипломна освіта, методична робота, міжнародна діяльність, а також психологічний супровід учасників освітнього процесу. Ректор звернув увагу на розвиток симуляційного навчання, підтримку академічної доброчесності, подальше впровадження дистанційного навчання – все, що є провідними напрямками забезпечення якості освіти. Він також підкреслив пріоритетність наукової діяльності університету, розвиток молодіжної науки та роботу Наукової бібліотеки, своєчасне поповнення та розширення її фондів.

Керівник університету зупинився на проблемах, що виникли, стосовно проведення лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічними працівниками ХНМУ. Незважаючи на це, провідні фахівці університету надають вагому організаційну, консультативну та оперативну допомогу практичній охороні здоров’я, особливо у складний карантинний період.

Ректор ЗВО зазначив, що навчально-виховний процес є невід’ємною складовою набуття вищої освіти та вказав на важливість діяльності органів студентського самоврядування для всієї університетської спільноти.

Валерій Капустник у доповіді також порушив питання розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази університету та його соціально-економічного розвитку, а також фінансово-економічної діяльності вишу. Наостаннє Валерій Андрійович зазначив, що колектив університету має всі підстави пишатися своїми досягненнями і готовий до їх примноження. «Переконаний, що спільними, злагодженими діями наш колектив гідно подолає будь-які виклики і прийдешній новий рік буде сповнений новими досягненнями. Висловлюю щиру вдячність усьому колективу за наполегливу, самовіддану і плідну співпрацю, підтримку та взаєморозуміння», – зазначив ректор університету наприкінці своєї доповіді.

Голова первинної профспілкової організації співробітників ХНМУ Леонід Ющенко доповів про виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету за 2021 рік.

Зі свого боку голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів, докторантів і клінординаторів університету Олександр Шапаренко у своїй звітній промові зазначив, що основним інструментом для виконання статутних завдань було здійснення діяльності згідно з розробленою та укладеною двосторонньою угодою між адміністрацією та ППОС університету.

Звіт про виконання плану антикорупційних заходів в Харківському національному медичному університеті за 2021 рік та затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції на 2022–2023 рр. представила уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ХНМУ Іван Летік.

В обговоренні доповіді ректора ХНМУ взяли участь проректор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов, деканеса VII факультету з підготовки іноземних студентів Оксана Васильєва, директор Центру тривимірних технологій Денис Шиян та голова Студентської ради Ганна Мороз.

Після обговорення питань була обрана комісія, яка підготувала проєкт рішення конференції, де було ухвалено роботу ректора університету Валерія Капустника у 2021 році щодо керівництва за всіма напрямками діяльності університету. Діяльність була ухвалена та визнана такою, що відповідає всім державним та статутним вимогам до керівника закладу вищої освіти.