Відбулася звітна онлайн-конференція

9 грудня 2022 року в медичному виші відбулася онлайн-конференція трудового колективу Харківського національного медичного університету.

Захід відкрив ректор Валерій Капустник. Він зазначив, що незважаючи на важки часи, конференція трудового колективу проходить у традиційний час, адже університет працює і успішно намагається зберігати свої традиції і виконати всі необхідні процедурні вимоги, до яких відноситься і щорічний звіт ректора перед трудовим колективом про виконання своїх обов’язків та умов контракту з МОЗ України.

«Після обрання на посаду ректора я навіть не уявляв, що колись мені прийдеться звітувати своїм колегам про роботу університету під час війни. Але є сучасні реалії боротьби нашого народу за незалежність, в якій ми всі беремо посильну участь, кожен на своєму робочому місці, у віддаленому або якомусь іншому так або інакше наближаємо перемогу, прагнення нашого народу до мирного та щасливого життя на своїй рідний землі», – наголосив Валерій Андрійович.

Пан ректор також підкреслив, що попри всі випробування наш університет продовжує працювати, активно допомагаючи медичним закладам по всій країні і Збройним силам України. Адже наші волонтери працюють не тільки в Харкові, а й у всіх куточках країни, і надають різноманітну допомогу мирному населенню. І, головне, університет продовжує надавати освітні послуги і навчати нове покоління майбутніх лікарів.

У своїй доповіді очільник вишу звернув увагу на основні результати цьогорічної діяльності університету. Так, Валерій Андрійович підбив підсумки консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2022 року, зазначивши, що динаміка рейтингового оцінювання нашої діяльності за три роки вказує на те, що результати роботи колективу університету мають сталу позитивну рейтингову динаміку як результат ефективної праці в дуже непростих умовах. Пан ректор проаналізував вступну кампанію 2022 року, яку попри воєнний стан провели злагоджено і ефективно з дотриманням всіх безпекових умов для всіх учасників вступу.

Також керівник вишу представив стан кадрового забезпечення навчального процесу, який є невід’ємною складовою нашого існування. Адже після 24 лютого багато наших викладачів були вимушені виїхати за межи міста і області, але всі вони знайшли змогу виконувати свої функціональні обов’язки працюючи у режимах віддаленого доступу. Проте, на жаль, близько з 19% викладачів університет вимушений був перервати трудові стосунки за різними причинами, але сподіваємося, що більшість з них невдовзі зможуть повернутися до рідних стін.

Валерій Андрійович зупинився на важливості збереження контингенту здобувачів освіти, проаналізував динаміку набору іноземних громадян на навчання до ХНМУ, успішне проведення випускної атестації, акредитацію освітньо-наукових програм тощо. Звернув увагу на процес реорганізації ХМАПО, забезпечення безперервності освітнього процесу для лікарів-інтернів, реалізацію академічної мобільності, міжнародну діяльність, вдосконалення та подальший розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності, підтримку академічної доброчесності тощо.

Ректор університету також розглянув такі важливі напрямки діяльності вишу, як методична робота, розвиток симуляційного та дистанційного навчання, подальшу цифровізацію університету – все, що є провідними напрямками забезпечення якості освіти. Важливою наразі є діяльність Психологічної служби університету, робота якої після початку війни була зосереджена на наданні першої психологічної допомоги студентам та співробітникам ХНМУ безпосередньо через дзвінки та текстові повідомлення.

Надалі Валерій Андрійович підкреслив пріоритетність наукової діяльності університету, розвиток молодіжної науки, наповнення Репозитарію ХНМУ та роботу Наукової бібліотеки, яка попри важкі воєнні часи залишається сьогодні інформаційним освітньо-науковим та культурно-просвітницьким центром університету.

Керівник університету зупинився на лікувально-консультатівній роботі, що здійснюється фахівцями клінічних кафедр ХНМУ. Незважаючи на умови воєнного стану, науково-педагогічні працівники клінічних кафедр хірургічного, терапевтичного, педіатричного профілю університету продовжують роботу із надання різнопланової медичної допомоги населенню, а також проводять волонтерську діяльність.

Ректор ЗВО також зазначив, що виховна робота в ХНМУ в умовах воєнного стану набула іншого змісту. Першочерговим стало забезпечення безпекової складової здоров’я та психологічного стану здобувачів освіти, крім того, особливого значення набуває морально-етичне і національно-патріотичне виховання студентської молоді та важливість діяльності органів студентського самоврядування, особливістю якого залишається волонтерський рух, що став як ніколи важливим та актуальним, враховуючи особливості, пов’язані з воєнним станом в країні.

Валерій Капустник у доповіді також порушив питання матеріально-технічної бази університету, фінансово-економічної діяльності вишу, підкресливши, що за рахунок діяльності співробітників АГР виш зможе впоратися з практично всіма труднощами та завданнями, вирішення яких буде необхідно, і ХНМУ зможе повноцінно функціонувати практично весь час до перемоги.

«Переконаний, що спільними, злагодженими діями наш колектив гідно подолає будь-які виклики і прийдешній новий рік буде сповнений новими досягненнями. Висловлюю щиру вдячність усьому колективу за наполегливу, самовіддану і плідну співпрацю, підтримку та взаєморозуміння», – наприкінці своєї доповіді зазначив ректор університету.

Заступниця голови первинної профспілкової організації співробітників ХНМУ Оксана Наконечна доповіла про виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету за 2022 рік.

Зі свого боку заступник голови первинної профспілкової організації студентів, аспірантів, докторантів і клінординаторів університету Роман Іващенко у своїй звітній промові зазначив, що основним інструментом для виконання статутних завдань було здійснення діяльності згідно з розробленою та укладеною двосторонньою угодою між адміністрацією та ППОС університету.

Звіт про виконання плану антикорупційних заходів в Харківському національному медичному університеті за 2022 рік та затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції на 2023 р. представила уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ХНМУ Іван Летік.

В обговоренні доповіді ректора ХНМУ взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Марковський, директор ННІ ПІГ Дмитро Маракушин, в.о. завідувача кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна Михайло Мирошниченко та голова Студентської ради Ганна Мороз.

Після обговорення питань була обрана комісія, яка підготувала проєкт рішення конференції, де було ухвалено роботу ректора університету Валерія Капустника у 2022 році щодо керівництва за всіма напрямками діяльності університету. Діяльність була ухвалена та визнана такою, що відповідає всім державним та статутним вимогам до керівника закладу вищої освіти.