Відбулася НПК з педагогіки вищої медичної освіти

ННІ ЯО
29.05.2024

28 травня 2024 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педагогіки вищої медичної освіти».

Метою заходу стало обговорення та узагальнення досвіду впровадження сучасних педагогічних технологій у процес навчання майбутніх лікарів, особливо в умовах дистанційного (зокрема змішаного, гібридного) навчання, а також визначення здобутків і перспектив вирішення проблем, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

У регламенті заходу було проведено 5 секційних засідань, в ході яких обговорювалися питання використання онлайн-платформ в освіті: надбання та перспективи, симуляційне навчання як ефективний елемент реалізації освітньо-професійних програм підготовки лікаря, педагогічна майстерність викладача як визначальний чинник забезпечення якості вищої освіти медичного ЗВО, підвищення кваліфікації викладачів як невід’ємна складова якості освіти. Крім того, звернули увагу на інноваційні технології навчання, особливості оцінювання результатів навчання студентів у сучасних умовах, міждисциплінарний підхід до навчального процесу в медичних закладах вищої освіти, психолого-педагогічні особливості підготовки студентів-медиків, особливості педагогічної складової освітнього простору вищих медичних закладів освіти: міжнародний досвід тощо.

На пленарному засіданні виступив перший проректор з науково-педагогічної роботи Максим Хаустов з доповіддю «Штучний інтелект в академічній діяльності: стратегія університетів». До виступу у пленарному засіданні долучились і колеги з інших ЗВО, зокрема, завідувачка кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету Олена Бєляєва та професорка кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії Тетяна Бондаренко.

Висновки роботи конференції оголосив директор навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ, керівник конференції Ігор Завгородній та зазначив, що результати обговорень доповідей секційних і пленарного засідання конференції констатують, що рівень якісної медичної освіти, проблеми якісної підготовки висококваліфікованих медичних кадрів у закладах вищої освіти залишається одним з першочергових питань для розвитку медичної галузі країни. Якість діяльності науково-педагогічних працівників посідає в цьому питанні одне з чільних місць. Попри продовження агресії рф проти нашої держави, система охорони здоров’я продовжує своє реформування, що потребує підготовки сучасних кваліфікованих медичних фахівців.