Відбулася конференція з проблем цифрової медицини

Кафедри
28.05.2024

24 травня 2024 року на кафедрі відбулася щорічна студентська наукова конференції «Сучасні проблеми цифрової медицини». Найкращі студентські роботи, що були опубліковані на міжнародних конференціях в 2023-2024 роках, представили у вигляді усних доповідей з презентаціями.

На двох секціях ‑ «Інформаційні системи в сучасному цифровому медичному просторі» та «Базові засади біофізики в сучасній цифровій медицині» обговорювалися нагальні питання цифрової медицини. Наші здобувачі вищої медичної освіти продемонстрували фахові підходи та розуміння у проблемах можливостей адміністративних інформаційних систем, систем адміністрування пацієнтів та електронних медичних карт, доповіли про роль штучного інтелекту в аналізі медичних даних і прийнятті медичних рішень, розповіли про світовий досвід використання робототехніки у реабілітації нижніх кінцівок.

Цікавими та пізнавальними були доповіді про оцінювання ризиків впливу іонізуючого випромінювання на пацієнтів та медичний персонал, про терапевтичний потенціал інфрачервоного світла та сучасні підходи в ультразвуковій діагностиці, доплерометрії та ангіографії. На сучасному науковому рівні було розглянуто питання застосування ПЕТ та ПЕТ-КТ в онкології, діагностичні можливості МРТ, застосування імерсійних та лазерних технологій.

Всі учасники конференції отримали іменні сертифікати ХНМУ.