У ХНМУ працює експертна група НАЗЯВО

16 грудня в ХНМУ розпочала роботу експертна група НАЗЯВО щодо проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 223 «Медсестринство» освітньо-професійної програми «Сестринська справа».